TÜRKÇE SÖZLERDEN YAPILMIŞ FAKAT SAHTECE "KÜRTÇE" DIYE TANITILAN

SÖZCÜKLERDEN BIR ÖRNEK LISTE


POLAT KAYATANITIM ÖN SÖZÜDegerli okuyucular. Dünya Hint-Avrupai dillerin çok eski diller oldugu ve kendi başlarina başka dillerden bagimsiz olarak geliştirilmiş diller oldugu bir gerçek imiş gibi dünyaya tanitilmiştir. Dünya da bu tanitimi bu şekilde bilmektedir. Halbuki bu tanitim sahte bir tanitim olup bu dillerin temelindeki asil gerçegi söylememektedir. Bu inkarin sebebi de bu dillerin aslinda Türkçeden yapilmiş oldugu gerçegidir!  Yani "TÜRKÇE" "Hint-Avrapa" dillerine bir ATA ve/veya ANA dildir!  "Hint-Avrupa" dillerine en son olarak ta "KÜRTÇE" eklenmiş ve bir siyaset oyununa araç olarak kullanilan bu dil bir kement ilmegi gibi Türklerin boynuna takilmiştir.  Bu yazimizda bir Avrupai dil olarak tanitilan "Kürtçe" dilden bazi sözcüklerin yapilarini sizlerle paylaşmak istiyorum.

Internette verilen bir Ingilizce-Kürtçe sözlükten  ( http://hem.passagen.se/eramura/engelska/dictionary/abclista.htm ) seçtigim yüzelli (150) kadar sözde "Kürtçe" sözcüklerin Türkçe kökenleri aşagidaki listede verilmiştir. Türkçe köken metin "kirilip-yeniden düzme yollu" (anagram yapma) degiştirilerek, bütün Avrupa dillerinde oldugu gibi, sözde "KÜRTÇE" dilde kullanilan sözcüklerin yapilmasinda kullanilmiştir. Verdigim örnekleri çok dikkatlice ve sabirla gözden geçirmenizi diliyorum. Çünkü o listede dünyaya "KÜRTÇE" diye tanitilan sözcüklerin aslinda Türkçe sözlerden nasil kirilip yeniden düzenlemek yoluyla yapilmiş olduklarini göreceksiniz. Bu listeden edineceginiz bilgi ile, herkesten önce Türklerin saf çocuklar gibi kandirildiklarini ve bunun planli neticesi olarak da Anadoluda Türklerinin nasil birbirlerine planli bir sekilde düşürüldügünü göreceksiniz.

Listede kirmizi olarak yazilan ilk sözcükler "Ingilizce" sözcükler olup onlarin karşiligi olan "Kürtçe" sözcükler hemen onlardan sonra verilmektedir. Bu veriliş kaynak sözlükte verilenlerin aynidir.  Onlardan sonra gelen veri "KÜRTÇE" sözcügün yeniden dizilişi, yani "deşifre" edilmiş halidir ki bu ">" isaretinden sonra verilmektedir.  Ondan sonra da "Türkçe kaynak söz" geliyor ki bu da "< Tr." işaretinden sonra veilmektedir.  Verilen "Kürtçe" sözcügün "deşifre edilmiş hali", Ingilizce olarak kelimeye verilen anlamin işiginda sözcügün harf-be-harf yeniden dizilmesi ve bulunan dizinin Türkçe okunmasidir. Sözcüklerin yapiminda kullanilan Türkçe metin mavi renkte gösterilmiştir.

Iki örnek:  
Ingilizce deny  Kürtçe   "retkirdinewe".   w = vu, > "inker-edivertu"    <  Tr.  "INKÂR EDIVERDU" sözünden.
Ingilizce Kurd  Kürtçe   "Kürd".      >    "KÜRT "       < Tr.     "TÜRK"    adinin degiştirilmiş hali.


BIR "INGILIZCE- KÜRTÇE" SÖZCÜKLER LISTESI VE KÜRTÇE SÖZCÜKLERIN TÜRKÇE KAYNAKLARI

Kaynak sözlük :  http://hem.passagen.se/eramura/engelska/dictionary/a.htm

INGILIZCE söz  - KÜRTÇE sözler  >  "KÜRTÇE sözün yeniden dizilisi"   <  Tr.   "TÜKÇE KAYNAK SÖZ" ve açiklamalar.


A Harfi

annihilate        qelaçokirdin    >   "ÇAQ-OLE-KIRDIN" yahut  "ÇOQ-ALE-KIRDIN"  <  Tr.     "ÇOK ÖLÜ KIRDIN"

ankle                qûlepê             >   "PELEQ-U"      < Tr.  "BILEK  O"  (ayak bilegi o)

angular            gošedar         >   "KÖSEDIR"     <  Tr. "KÖŞEDIR"

animal              giyanewer      W =ü,  >   "GUYUN" + INAG + ERE"   <  Tr.     "GOYUN + INEK + ERI" (MAL)

annually           salane      >  "SANALE"      <  Tr.  "SENELI" sözünden.

another one      yekêkî tir    > "TIYER-KEKI"  < Tr.    "DIYER TEKI"  

anybody           herkesêk      > "HERKES-EK"  <Tr.     "HERKES"
 
anyhow             herçonêk      > "HER-KONÇE" < Tr.  "HERHANGI"

anyway              heršêweyek    >  "HERŞEY-WEK"  > "HER-ŞEY-TEK"  < Tr. "HER ŞEY TEK"  (HER ŞEY AYNI).  Farsca YEK sözü Türkçe TEK sözünden yapilmistir. 

ape                     meîmûn    > "MEIMUN"    < Tr.  "MAYMUN"

apparent            aškira   > "AŞIKAR"        <  Tr. "AŞIKAR"       

appetite              îštîha    >  "IŞTAH-I"        < Tr. "IŞTAH"  

appetite              arezûî xuardin  >    "ARZU-IDARX-IEUN"    < Tr. "ARZU EDEREK YEYIN" (SEVE SEVE YEYIN)

appetizing          arezûbexiš    >  "ARZU-BEKIŞI"        < Tr. "ARZU BAKIŞI" (ARZU EDICI GÖRÜNTÜ) anlaminda

appetizing          îštîhakerewe   > "IŞTAH-WEREKI"     <  Tr. "IŞTAH VERICI", C/K degişimi yapilmiş.

applaud              çeplelêdan   >  "EL-ÇAPLEDEN"  <  Tr.  "EL ŞAPLADAN" (alkişlama)

apprentice          šagird   >     "ŞAGIRD"   >  "ŞIRAGD"   < Tr.  "ÇIRAGDI"  (ÇIRAKDI) sözünden yapilmiş.

NOT:    Türkçe "-DI, -TI" ekinin ve de "O" sözünün pek çok kök sözcüge eklenmesinin en azindan iki maksada hizmeti var.
1) ortaya çikan söz bir tanimlama degimi oluyor.  Böylece Türkçeden kirilip yeniden düzenlenen sözcük "Avrupa dili" kalibina dökülürken ona verilecek olan anlam Türkçe olarak tanimlanmiş oluyor. 
2) Kelimenin yapisi büyümüş oldugundan onun kariştirilmasi, gizlenmesi ve Türkçeden uzaklaştirilmasi da o nisbette kolaylaşmiş oluyor.

Not:    Eger bu kelimeler FARSCAdir diye bir iddia yapilirsa ki o zamanda sözde "Farsca" dilinin de Türkçeden yapilmiş oldugu daha da kanitlanmiş olur ki zaten öyledir.  Farsca da, bütün diger Hind-Avrupa dillerinde oldugu gibi,  Türkçeden dil degiştirme oyunu ile yapilmiş bir dildir.

apprentice           fêrxuaz    > fêrxuaz > fêrkhuaz > "HF-ZERAK-U"    < Tr.  "ÇIRAK O" degiminden, H=I, E.

approve               pesendkirdin   >  "PENK-RESI-IDDN"     <  Tr.  "BENI RAZI ETDIN" (razi olmak, kabul etmek). K/I kaydirmasi olmuş.

approve               razîbûn     >  "BIN-RAZU"    <  Tr.  "BEN RAZU" (ben razi)

approve               qaîlbûn    >   "QABULIN"      <  Tr.  "KABULUN" yahut  "KABULUM".  

apricot                 qeîsî, zerdelû     >  'QEISI", "ZERDELU"    < Tr.    "KAYISI", " ZERDALI" (zerdeli)

Aramaic               aramî        >  "ARAMI"    <  Tr.  "HARAMI" (hirsiz, aramaci, gezginci, çingene)

Aramaic               zimanî aramî     >  "MIN-I-ARAMAZI" < Tr.   "MEN BIR ARAMACI" (men bir gezginci, men bir çingene) sözünden.

Aramaic               zimanî aramî     >   "IMANI-ARAMZI"  < Tr. "IMANI HARAMCI" (imani haram yemek, imani hirsizlik, harami, hirsiz).

NOT:    Aslinda ARAMAIC adi da Türkçe "ARAMACI" (gezginci, çingene) anlamli sözün degiştirilmesiyle yapilmiş ve harami, yani eşkiya bir gruba verilmiş bir addir.  Görülüyor ki hepsinin yaptigi iş gizli gizli Türkçeyi degiştirerek kendilerine ad ve dil türetmek ve böylece Türkçeyi hirsizlamak olmuştur.  Ne ilginçtir ki bir din kitabi olan "Incil" in "Aramaic" dilinde yazildigi bilinir.  Böylece hirsiz bir grubun Turkçeden hirsizlanmis dilinde sözde "kutsal" bir kitap yazilmis oluyor.

arbitrary         zordarane     >  "ZOR-EDAN-AR"    < Tr.   "ZOR EDEN ER"  (kendi keyfine göre davranan er, zorba).  

arbitrary         arezûmendane    >   "MEN-ARZU-EDEN-A"    < TR. "MEN ARZU EDEN O" (O benim arzumda yapilan, o benim keyfi istegim).

NOT:    Ingilizce "ARBITRARY", yani Türkçe "keyfi davraniş" anlamli, sözcügü Latince "ARBITRARIUS" sözünün ön kismidir.  Halbuki Latince  "ARBITRARIUS" sözü iki sekilde incelenebilir:

a)    "ARBITRARIUS" harf-be-harf  "SURBA-IRTIR-A"  şeklinde yeniden dizilidiginde, onun Türkçenin "ZORBA ERDIR O" degiminden yapilmiş oldugunu açikca görüyoruz.  "ZORBA ER" ise her haliyle "keyfi davranan", kurallara, degerlere, törelere, vs. deger vermeyen kaba saba zorba herifin birisidir.

b)    "ARBITRARIUS" sözcügü harf-be-harf  "ARSU-BIR-ITAR"  şeklinde yeniden dizilidiginde, onun Türkçenin "ARZU BIR IDARE" (KEYFI BIR IDARE) oldugunu görüyoruz ki bu da yine "keyfi davraniş" kavramini Türkçe olarak tanimlayan ikinci bir sözdür.

Böylece, bu sözde Avrupai dillere ait Latince, Ingilizce ve de kelimenin sözde "Kürtçesi" hep Türkçeden hirsizlanmiş bir Türkçe tanimlamanin kirilip yeniden dizilmiş halleridirler. Bu da gezginci dünyasina ait dinci-dilcilerin binlerce seneden beri Türklerin ve Türk dünyasinin başina getirdigi hileli oyunlarin iç yüzünü gösteriyor.

area                rûber           >  "BER-UR", U=Y=V,  < Tr.  "BIR YER" sözünden.  

                       Ingilizce "AREA" sözü de Türkçe "YER O" sözünden yapilip gizlenmiş bir sözdür.

arm                bal       > "BAL"     < Tr. "KOL", belli ki C = K oldugundan Türkçe K damgasi C'ye, ve o da B harfine kaydirilmiş.  Ayrica, Türkçe O sesi de A sesine dönüştürülmüş ve gizlenmiştir.

arm                qol          > "QOL"     < Tr. "KOL"  Burda, gizleme maksadiyla olsa gerek ki K harfi  Q harfine çevrilmiştir.

armistice        agirbes        >  "BARISGE"    < Tr. "BARIŞCI", C/G degişimi yapilmiş.       

armistice        šerragirtin      >   "RAREŞA-GIRTIN"  <Tr.   "BARIŞA GIRDIN", B/R degişimi yapilmiş.

army              leškir    >    "L-EŞKIR"  < Tr.  "aL ASKER" (Osmanli Türk askeri)

army              sûpa       >  ""SU-PA"   <  Tr.  "SÜ"  ("asker" anlaminda eski bir Türkçe deyim).

arrest             bendkirdin       >  "BEND-KIRDIN"  <  Tr.  "BENDE GIRDIN" (baglandin, tutuklandin).

arrival            geîštin      >    "GETIŞIN"   <  Tr.     "YETIŞEN" (varan, ulaşan) Y/G degişimi yapilmiş.

arsenic            zernîx       >   "ZEXIRN"     <Tr. "ZEHIRIN" (zehir), X =KH / GH / H.   

artillery          top           >  "TOP"     < Tr.     "TOP".

artist              hunermend    >    "MEN HUNERD"    <  Tr.  "MEN HÜNERDI" (men hüner sahibi)

ashamed        šermezar      >    "ARŞEZ-ERM"     <Tr.    "ARSIZ EREM"   (arsizligindan dolayi utanmis kimse)

Asia Minor    Asyaî biçûk    >  "BIÇUK-ASYAI"      <Tr.    "KÜÇÜK ASYA", K/B  degişimi yapilmiş.

assess            helsengandin     >    "GANISH-ELNDIN "        <  Tr.     "GANIŞ ELEDIN"  (anladin, ögrendin)

assess            nirxandin      >    "IGRANDIN-NH"    <  Tr.     "ÖGRENDIN"

assist             yarmetîdan     >   "YARDIM-ETAN" yahut  "YARDIM-ETNA"   <  Tr.   "YARDIM EDEN" yahut "YARDIM ETME"

assist             komekkirdin   >    "KOMEK VERDIN"     <  Tr.  "KÖMEK VERDIN"  (yardim verdin). V/K degişimi olmuş.. Türkçenin Azerbaycan agzinda "kömek" "yardim" demektir.

assistance       yarmetî     >      "YARTIM-E"         <   Tr.     "YARDIM" (YARDIM, KOMEK)

assistance       komek       >    "KOMEK"     <  Tr.    "KÖMEK"  (YARDIM) .

assistant         yarmetîder    >    "YARDIM-ETER"      <   Tr.    "YARDIM EDER".

assume            wadanan      >   "WANANDA",  S/W degişimi ile ,     <  Tr.   "SANANDI"
                        Ingilizce     ASSUMING    >   "S-SANMIG-U"     <   Tr.   "SANMAK-O"

assume            ferzkirdin     >    "FERZ-IDIRKN"     <   Tr.   "FARZ EDIRSIN" (farz ediyorsun), S/K degişimi yapilmiş.

assure             dilnyakirdin   >   "DILINI-YARDKN"   <   Tr.  "DILINI VERDIN" (SÖZÜNÜ VERDIN),  V/Y ve I/K degiş.imi yapilmiş.

assure             tamînkirdin       >    "TEMIN-KIRDIN"     <   Tr. "TEMIN VERDIN" (söz vrdin, teninat verdin)

assure             tamînkirdin       >    "EMIN-ITDIN-KR"     <   Tr. "EMIN ETDIN" (söz vrdin, teninat verdin)

asthma            tengenefesî        >    "NEFESI-GETEN"   <   Tr.  "NEFESI GIDEN"  (nefesi azalan)  

atmosphere    bergî hewa    W = VU,  >  "HEVA-BERÎGU"   <   Tr.  "HAVA VERICI", V/B degişimi yapilmiş.

attack            hêriškirdineser    >  "ER-SDINE-KIŞHERIR"     <   Tr.  "ER ÜSTÜNE KIŞGIRIR" (eri üstüne saldirir)

attack            pelamardan         >     "PELA-MARDAN"         <   Tr.   "BELA VERDIN"

attend            amadebûn       >     "BEN AMADU"        <   Tr.    "BEN AMADE" (ben hazirim)

attend            hazirbûn         >    "BIN HAZUR"     <   Tr.  "BEN  HAZUR" (ben hazir, ben huzurda, hazirim)

attract            xokišandinewe     > W = YU, "YENI-XOŞA-KIDEN-U"  <   Tr. "YENI HOŞA GIDEN O"   

audible            bîstraw    >    "BAR-ISUT"      <   Tr.  "BIR IŞITI" (bir ses)

author            nûser daner    >    "UASNN-ERDER"   <   Tr.    "YAZAN ERDIR" (yazan kimsedir)

authoress       nûserî afret    >  "AFRET-ÛSERI-N" veya "AFRET-ÛSENI-R", (Û = Y),   <   Tr.  "AVRAT YAZARI " veya  "AVRAT YAZANI" (kadin yazar)

autumn            paîz     >  "PAIZ",     <   Tr.   "PAYIZ" (güz, sonbahar, yaz sonu)

avenge            tolesendin     >  "OSEN-ELDIN-T", (C/S),    <   Tr.   "ÖÇÜN ALDIN" (öcün aldin, öcünü aldin)

avenge            tolekirdinewe      >    "EWINI-OLDERTEK"     <   Tr.   "EVINI ÖLDÜRDÜK" (evini kirdik, evini yiktik)

award            xelatkirdin     >    "KHILAT-KERDIN"     <   Tr.   "KHILAT VERDIN"  (giysi hediye verdin)

award            pêškeškirdin    >   "PEŞKEŞ-KIRDIN"   <   Tr.   "PEŞKEŞ VERDIN", V/K kaydirmasi olmus.

Azerbaijan     xelkî Azirbaîcan    >   "AZIRBAICAN XELKÎ"  <  Tr.  "AZERBAICAN HALKI"
 

B Harfi

babble             çenedan      >    "ÇENEDAN"     <  Tr.    "ÇENE-eDEN"  (çene çalan, çenebaz)

baby                mindal     >     "MIN-DAL"         <   Tr.  "MINI DAL" (körpe dal, bebe dal, filiz)

baby                korpe      >   "KÖRPE"        <  Tr.   "KÖRPE" (bebe, dal, filiz)

back                pišt      >     "PIŞT"  <  Tr.  "PEŞETI" (ARKADI). "Peşimden gel" degiminde oldugu gibi.

back                bopištewe      >    "BOI-PEŞITE-W"   <  Tr.   "BOY PEŞITI O" (gövde peşidi, govde arkasidi)

back-up            pištgîrîkirdin       >  "PIŞ-GIRI-KIDINTR"  <  Tr.  "PEŞE GERI GIDINTIR" (arkaya gitmedir, geri gitmedir)

back-ache           pišt êše      >    "PEŞT EŞE"  <  Tr.  "PEŞTE ACI" (geride aci, arka agrisi)

backgammon      tawle       >  "TAWLE"     <  Tr.  "TAVLA".  

NOT:    Çok kimlikli ve  uyduruk W harfi Türkçe V harfinin yerine konularak görüntü degişimi yapilmiş.  Türkçe "TAVLA" sözünü "TAWLE" şeklinde sölemek onu "Kürtçe" yapmaz, tersine onu Türkçenin bir agzi yapar.

bad                xirap, bed,  xirap  >  "XIRAP"   <  Tr.  "HARAP" (harap olmuş, berbad olmuş) sözü.

bad                bed     >    "BED"    <  Tr.  "BERBAD" sözünün son hecesi olan "BAD" ki ona "HARAP' anlami verilmiş.  

NOT:    Ingilizce "BAD" sözü de yine
ayni sekilde yapilmiştir.

bag                 canta        >   "CANTA"    <  Tr.   "ÇANTA" sözü.

bag                 kîf        >    "KIFe"     <  Tr. "KÜFE" (Arka sepeti, el sepeti, küfe) sözünden.

bake               nankirdin    >    "NAN-KIRIDN"     <  Tr.   "NAN KURUDMa"  (nan (ekmek) pişirme), M/N degişimi olmuş.

baker             nanewa     >  "NANEWA"  <  Tr.  "NAN EVI" (ekmek evi) 

baker              nanker     >    "NAN-ERK",    I/K degişimi ile, <  Tr. "NAN ERI" (ekmek eri, ekmekçi nanci)  

NOT:    Ekmege Sümer Türkleri de "NAN" derlerdi. Orta Asya Türk cumhuriyetlerinde de "NAN" denir.

bakery            nanewaxane  >    "NAN-EWE" yahut "NAN-XANA"     <  Tr.  "NAN EVI" (nan hani, ekmek hani, ekmek iş yeri)

balance           terazû    >   "TERAZU"     <  Tr. "TERAZI".

balance
           kêšane     >    "EŞKEN-A"     <  Tr.  "EŞKEN O" (EŞIT tartan). Türkçe "EŞ" sözü ve "GEN/KEN" ekinden yapilmiş.

ball                  top        >  "TOP"      <  Tr.    "TOP" (yuvarlak küre biçimli)

banana            moz     >  "MOZ"   <  Tr. "MUZ".

banner            beydax      >   "BEYDAX" > "BEYDAKH"     <  Tr.   "BAYRAK"  R/D degişimi yapilmiş.  

barman           saqî    >   "SAQI"     <  Tr.   "SAKA" (su getiren, içki getiren) sözünden.

barman           meygêr    >   "MEYGER"     <  Tr.  "BEYGIR" (AT, EŞEK gibi SU (IÇKI) taşiyan arabalara koşulan hayvan.

barber            berber      >   "BERBER"    <  Tr.  "BERBER".   

barber            sertaš       >   "TRAŞSE"        <   Tr.    "TIRAŞCI" sözünden.

barrel             lûley tifeng       >     "TIFENG-LULEY", Grek dilinde oldugu gibi G/Y degişimi ile,   <  Tr.  "TÜFENK LÜLÜG" (tüfegin  namlusu, tüfegin kursunu yönlendiren çelik borusu) TÜFENGIN namlusu; Türkçe "LÜLÜK"  boru demektir. Çay demligin "lülügü" çayi bardaga döken kismidir.

basket             sebete      >  "SEBET-E"     <  Tr.  "SEBET O" (SEPET O).  

NOT:    Dikkat edilmelidir ki sözde Ingilizce "BASKET" sözü de "SABET-K" şeklinde  Türkçe "SEBET" sözünden yapilmiştir.  "K" harfi Türkçe kaynak sözü gizlemek için bir fazlalik ve ek yamadir.

bathroom        hemam    >     "HEMAM"    <  Tr. "HAMAM". 

C Harfi

cafe            qawexane      >    "QAWE-XANE"    <  Tr.  "KAHVE HANE" (kahve evi, kahve evi, han = ev). NOT: Türkçe alfabede olmayan uyduruk semboller kullanilarak Türkçe söz yabancilastirilmiştir.

cafe             çaxane      >    "CA-XANE"    <  Tr.  "ÇAY HANE" (çay evi). NOT: "Çay Evi" veya Kahve Evi'nde hem çay ve hem de "kahve" verilir, satilir ve/veya ikram edilir. Bu Türkün bir töresidir.

cage             qefez       >    "QEFEZ"    <  Tr.  "KAFES".

calculate      jimardin     >   "JIM-IDAR" veya "JIM-IDAN"    <  Tr.   "CEM EDER" (toplama yapar) veya "CEM EDEN" (toplama yapan) yahut "CEM EDIN" (toplayin) anlamli sözlerin birlestilmiş ve degiştirilmiş hali. .

call               bangkirdin    >   "BANGIRDIN-K"     <  Tr.    "BAGIRDIN". K fazlalik olup gizleme yamasidir.

camp            çdirge    >   "ÇEDIRG" veya  "ÇDIRGE"    <  Tr.   "ÇADIRGAH" (Ordu çadirlarinin konuldugu yer)

camp            ordiga    >   "ORDIGA"    <  Tr.  "ORDUGAH" (ordunun konaklandigi yer, ordu yeri, çadir yeri)  

canal            qenat   >   "QENAT"    <  Tr.   "KANAT" (ARK, ARIK). Eskidenberi Orta Asya ve Iranda Türklerin gerek yeralti ve gerekse yer üstü yaptiklari su kanallari (kanatlar) meşhurdur.  Türklerin eski YER-SU töresinin bir neticesidir.

canal            coge    >   "COGE"    <  Tr.  "ÇÖKÜ" (çöküntü, çukur, kazinti anlamli)

cancel           pûçkirdinewe.   > "KERI-ÇEWIPDUN"  <  Tr.  "GERI-ÇEVIRDUN" sözünden.  Bir ismarlamayi geri çevirme onun iptal edilmesi demektir. Grekçede "P" sembolü "R" harfi yerine kullanilir. Böylece,  R/P degişimi olmus.  

cancel
            helwešndinewe.   >  "helvvešndineuue"  >  "HEVVELINE-DUNEŞ-U"  şeklinde yeniden dizildiginde aslinin  <  Tr.   "EVVELINE  DÖNÜŞ O" oldugu görülüyor ki bu da, örnegin yapilan bir gösteri yerinde "yer ayirtmayi" iptal etme anlamli Türkçe sözdür.

NOT:    Sahte harf W gerçekte çok kimlikli bir gizleme damgasi olup VV, UU, YY, UV, UY, VY, U, V, Y  harfleri yerine kullanilan ve o harflerin varligini gizleyen bir uyduruk harftir.  W Türkçe söz ve tanimlamalarin Bati dillerine hirsizlanmasinda kullanilan bir gizleme aracidir.  Bu bilgi isiginda, kelimedeki birinci W = VV ve ikinci W =UU harfleridir.  Bu degiştirmelerle kelime yeniden yazilinca "helvvešndineuue" şeklini aliyor.


cancer            šêrpence    > "ŞER-PENCE"   < Tr. "aZAR PENÇE" (azar pençesi, öldürücü el) anlamli söz. Z/Ş degişimi yapilmiş.  

cancer            seretan    > "ASTEREN"     < Tr. "AZTARAN" (azdiran, ezdiren, öldüren anlamli)

cancer            qirjang      > "QIRANGJ"     < Tr. "KIRANCI" (öldürenci) anlamli söz. Görüldügü üzere "kanser" anlamli üç sözde "Kürtçe" sözcük ayri ayri Türkçe sözlerden üretilmiş uyduruk kelimelerdir. 

candle            mom       >    "MOM"    <  Tr.   "MUM".

candle-stick    momdan    >    "MOMDAN"    <  Tr.   "MUMDAN" (ŞAMDAN, MUMLUK).

cannon            top    >    "TOP"    <  Tr.   "TOP".

cap                  šepqe       >    "ŞAPQA"    <  Tr.  "ŞAPKA",   K/Q degişimi olmuş.

care                 çawdêrîkirdin    >   "DIRDINE-ÇARI-W-K"   <  Tr.  "DERDINE ÇARE O".  W ve K ilavesi bir gizleme örtüsüdür.   Ingilizce "CARE" sözü de Türkçe ÇÅRE sözü olup degişik sekilde seslendirilerek Türkçe oldugu gizlenmiştir.

carpet             ferš   >  "SERF"    <  Tr.  "SERIF" (serip, sergi, hali)

carpet
              qalî    >   "QALI"    <  Tr. "HALI", H/Q degişimi yapilmiş.

carriage          galîske    >   "GELISKA"    <  Tr.  "GELIȘKE" (gelmeyi saglayan araç, araba).

carriage           erebane    >   "EREBEN-A"    <  Tr.   "ARABAN O" (ARABANIZ).

castle               košk     >    "KOŞK"      <  Tr.    "KÖŞK".  

NOT:    Ingilizce "CASTLE" Türkçe  "TAŞ-KALE" sözünden yapilmiştir. 

category          cor    >    "COR"    <  Tr.  "CÜR" (çeşni, çeşit, tür)

category          çešin    >     "ÇEŞNI"    <  Tr.  "ÇEŞNI"  (çeşni, çeşit, tür)


D Harfi

daddy             bab, bawik, babe        <  Tr.   "BABA"  (BABACIK)

dentist            didansaz     >   "DIS-DAZAN"    <  Tr.  "DIŞ-DÜZEN" (diş yapan)      

dagger            xencer       >    "XENCER"    <  Tr.  "HANÇER".

damp              šêdar      >    ašdêr"    <  Tr.   "YAŞDIR"

damp              ter    >   "ter"   <   Tr.   "TER", (terlemek fiilinin kökü).

dampness        šê    >   êš     <  Tr.   "YAŞ".

dark                tarîk    >     "kradi"      <   Tr.   "KARADI".

darken            tarîkkirdin    >    "ki-kirardin-t"   <  Tr.  "KARARDIN""KARARTIN""KARA EDIN"

darkness         tarîkî      >    "kîrati"    <  Tr.  "KARADI" (gecedi, işiksizdi)

darling            xošewîst  >     "xoš-sevîtu"     <  Tr.     "HOŞ-SEVIDI"  (sevgilidi)

daughter         kiç        >    "kiç"   <  Tr.  "KIZ",  Z/Ç degişimi olmus..

daughter        kenîšk     >    "kîš-ken"    <  Tr.   "KIZ CAN""KIZ CANI" , Z/Ş degişimi olmus.

day                 roj    >     "roj", q/r degişimi ile, > "qoj "    <  Tr.   "KÖZ" (QÖZ, GÖZ, GÜN, GÜNEŞ).

deaf               ker    >  "KER"    <  Tr.   "KÂR" (SAGIR).

deafness        kerî.     >    "KER-I"    <  Tr.  "KÂR O" (SAGIR O).

deafness        kerêtî     >   "KÊRTI-E"  <  Tr.   "KÂRDI O"  (SAGIRDI O).

dear               xošewîst    >    "xoš-sevîtu", w = vu,  >    "XOŞ-SEVITU"  <  Tr.   "HOȘ SEVITI" ("HOȘ- SEVIDI").

declare           rageyandin    >   "ayan-gerdin-a"   >  "AYAN-GERDIN" <  Tr.   "AYAN VERDIN" (açikladin, beyan verdin) V/B/K degişimi yapilmiş.

declare           beyankirdin     >    "beyan-kirdin">      <  Tr.   "BEYAN BERDIN" (açikladin, beyan verdin)

decorate         razandinewe   >   w = vv, "avani-vezendr" yahut "evine-vazandr" <  Tr.  "EVINI-BEZENDIR" (EVINI BEZE, EVINI SÜSLE) anlamli sözden.

decorate          nexšandinewe  >    "avine-nexš-edun"   <  Tr.   "EVINE-NAKIŞ-EDIN"  (EVINI BEZEYIN, EVI SUSLEYIN).

deny
                retkirdinewe     >     w = vu, "inker-edivertu"    <  Tr.  "INKÂR EDIVERDU" sözünden.

deny
          nikolîlêkirdin    >    "inker-illdik-oni"     <  Tr.     "INKAR-EYLEDIK ONU" (INKAR ETTIK ONU).


Burada  Ingilizce DENY sözcügünün de kökenine bakmakta yarar vardir.  Türkçe "INKAR" anlaminda olan bu sözcük için Webster's Collegiate Dictionary, [1947, p. 270], Latince DENEGARE ve NEGARE sözlerinden geldigini yazar.  Önce Latince NEGARE sözcügüne bakalim. NEGARE, harf-be-harf "ENGAR-E" şeklinde yazilip Türkçe olarak okundugunda sözcügün Türkçe "INGAR" (INKAR) sözünden yapilmiş oldugunu görüyoruz.

Ayni şekilde Latince DENEGARE harf-be-harf "ENGAR-EDE" şeklinde dizildiginde onun da Türkçe "INKAR EDI" (INKAR ET, INKAR ETME, INKARDI) anlamli sözü oldugunu görüyoruz.  Böylece, Ingilizce "DENY" sözü de sözde Latince "DENEGARE" nin ön kismi olan "DENE" den  elde edilmiş uyduruk bir sözcük oluyor ki onun da kökü yine Türkçe "INKAR" sözüne dayaniyor.  Fakat kirma, kariştirma ve degiştirme o kadar  olmuştur ki onun kökeninin Türkçe oldugunu görmek nerdeyse imkansizlastirilmiştir.  Ilk defa tesadüfen bu çalismada onun Türkçe kökenini görmek mümkün oldu.

Garip degilmidir ki Türkçe "INKAR" ve "INKAR EDI" degimlerini degiştirilmiş şekillerde hem Latincede ve hem de Italyancada buluyoruz.  Bu garip oldugu kadar ayni zamanda olasiligi sifir olan çakişmayi degiştirilmiş sekillerde çesitli sözde "Hint-Avrupa" dillerinde buluşumuzu acaba Avrupali dilciler nasil izah ederler?  Yoksa yine bir sürü riyakar laf uydurarak olayi ört bas etmege mi çalişirlar?  Bu gibi dil degişimlerini sözde "KÜRT" diye adlandirilan Türklerin kendi dilleri olan Türkçeye yapacagi ve yapabilecegi pek inandirici degildir.  Belli ki birileri DENEGARE ve NEGARE sözcüklerini dünyaya "Latince" diye sattigi gibi Türkçeden yapilma "RETKIRDINEWE" ve "NIKOLILEKIRDIN" sözcüklerini dünyaya "Kürtçe" diye hayasizca satmiştir. Belli ki Türkçeden "dil hirsizligini adet edinmiş" hirsiz  bir dünyada yaşamaktayiz! Diger taraftan bilgili  ve hem akilli geçinen bazi Türk "entelleri" ve politikacilari da bu uyduruk sözcükleri "gerçek Kürtçe" dil unsurlari diye kabullenmiş ve böylece sinsice tatbik edilen uzaktan kumandali bir içten bölünmeyi göremez veya umursamaz olmuşlardir.  Bu arada, Türk halkinin en büyük kusuru, hepsi Türk soylu oldugu halde, bilinçsizlikle birbirlerini çeşitli adlarla damgalamalari ve tanimlamalari olmuştur ki bu onlari bölünmeye götüren yanliş bir davraniştir.  

Bilinçli şekilde dili degiştirilen ve sonradan "Hint-Avrupa" asilli ve dilli diye tanimlanan gruba Avrupalinin sahip çikmasinin altinda yatan gerçek dili degiştirilen insanlarin hem kendilerini ve hem de bütün zenginligi ile ülkelerini hirsizlamaktir. Dilleri ve ülkeleri hirsizlanmis kimseler de sonunda hirsiza uşaklik yapma durumuna düşerler. Sömürücülügün en başta gelen gizli yayicisi din kuruluşlari ve misyonerlerdir. Bunlar sahte bir diş dini görüntüye bürünmüş, gerçekte, gizli iç dünyalarinda dinden çok politika üreten ve saman altindan su yürüten kuruluşlardir. Bu kuruluslarin, kendilerinden şüphe etmeyen saf ve dürüst yerli halk arasina sizip, onlarin aralarinda geçimsizlik çikarmadiklari ve de tahrip etmedikleri halk toplumu olmamiştir. 

 
SONUÇ:


Bütün bu açiklamalarin gün işigina çikardigi sonuç şudur ki "KÜRTÇE" diye dünyaya tanitilan, Türklere bir siyasi yara olarak dayatilan  ve Avrupali dinci, dilci ve politikacilarca desteklenen bu dil, bütün Avrupa dillerinin de oldugu gibi, gerçek bir dil olmayip, Türkçe sözlerin kirilip yeniden düzenlenmesiyle yapilmiş uyduruk bir dildir. Avrupa dilleri de ayni şekilde Türkçeden yapilmiş uyduruk yapma dillerdir! Kürtçe Tarihte temeli olmayan, fakat kara prensiplere dayanan bir din ile ugraşanlarin gerek dinlerini ve gerekse siyasi etkenlik alanlarini genişletmek maksadiyla, bilinçli şekilde Türkçeden yapmiş ve yörenin Türk halkina gizli gizli işlemiş olduklari bir dildir. M. Ö. ceki çaglarda Orta Doguya, Anadoluya ve Avrupa kitasinin her yöresine sizmiş "karaya" ve "yele" din olarak inanan gezginci gruplar bu konuda tam bir dil ustasi olmuşlardir.  Zira bu hileyi binlerce seneden beri çok ustaca tatbik eden, her firsatta her yerde yerli halkin dil ve dinini degiştiren gezginci grublar Avrupai ve Semitik dilleri de yine Türkçeden ayni hileli dil degiştirme teknigi ile geliştirmiştir. Bu teknik sayesinde binlerce sene Türkçe konuşan Avrupanin yerli insanlari tarihten silinmiş ve geride kalanlari da yapay yeni durum içinde eritilmişlerdir. Anadolunun binlerce senelik Tur/Türk/Oguz insaninin dili ve adlari degiştirilerek sözde "hint-Avrupali" imiş gibi gösterilmiş ve tarih degiştirilmiş, Türk insani tarihten silinmiştir.  Binlerce sene Türkçe konuşmuş Iran cografyasinda dahi ayni hilekar dil degiştirme oyunu oynanmiş, Türk MEDE (METE) imparatorlugunun çökertilmesiyle yerine bir sözde "Hint-Avrupali" devlet geliştirilmiştir. 

Türkçeyi degiştirerek yeni diller üretmek yalniz Türkçenin hirsizlanmasi olayi olmayip ayni zamanda hem Türkçenin temsil ettigi medeniyetin ve hem de o medeniyeti geliştirmiş Türk toplumunun insanlarinin da hirsizlanmasidir. Netice yalniz bunlarla da kalmiyor Tur/Türk/Oguz insaninin topraklarinin da hirsizlanmasini neticelendiriyor. Bu gibi hirsizlamayi yapan gezginciler yazdiklari yalanlarla dolu "tarih" belgelerinde hep kendilerini öne çikarmişlar ve insanlik medeniyetinin kendilerinden dogdugu yanliş görüntüsünü dünyaya yaymişlardir. Bu arada dil degiştirme oyunu ile tarihten silinenler hep Türkler olmuştur. Bu hal Türk dünyasinin yumuşak karni olmuştur.  

Binlerce senelerden beri çeşitli kaliplar içinde saklanarak Türk dünyasinin içine sizan kara-din mensuplarinin, Hint-Avrupa dillerini Türkçeden yaptiklari gibi, ayni işi "KÜRTÇE" diye adlandirdiklari bir yapmacik dil için de yapmişlar ve bunu da Dogu Anadolu Türkünü Türklükten koparmak için uygulamişlardir.  Yapma dil gizli gizli yüzlerce sene süresince hedef grup arasinda yaydirilip atilan maya tutturulunca Türkün bir dali daha kesilip sözde "Hint-Avrupa" grubu içine alinmiştir.  Türkün dilini degiştirip başka bir kalip içinde bir Türk boyuna tatbik etmek, Türkü bölüp yok etmek için çok eskilerden beri icad edilmiş en etken ve sinsi bir harp aracidir, yani Türklere karşi sinsi bir soguk harp hareketidir. Yapilan işlem politik yalan dolanla beslenip ve de desteklenince, ayni toplumun bölünen boylari birbirine düşürülebilinmekte ve neticede her ikisi de plani hazirlayanlara yem olabilmektedirler.  

Takriben, günümüze nazaran bin sene evvelinden batinin başlattigi Haçli seferleri gerek Anadoluda ve gerekse Orta doguda karşisinda hep Türk ordusunu bulmuş ve ondan agir yaralar almiştir. Bu ordunun sahibi ister Musul Atabeyi Türk Nurettin Zengi olsun, ister Nurettin Zengi'nin kanatlari altinda yetişmiş Türk soylu Selahaddin Eyyubi olsun, bu idarecilerin Haçlilara karşi olan başarilarini elde eden onlarin Türk soylu ordusu idi. Haçlilarin Orta Dogudan silinip atilmasi Selahaddin Eyyubi zamaninda olmuştur.  O zaman Haçlilara karşi koyan bu orduya batililar "SARICANLAR" anlaminda "SARACENS" derlerdi. Günümüzde de öyle bilinmektedir. Yenilgiye ugramiş Haçli seferlerinden sonra, Bati aleminin olasilikla Orta Doguda Türkleri bölme maksadi ile planladiklari uzun menzilli planlari günümüzde meyvelerini verme olgunluguna getirilmiştir. Bir toplumu bölmek için kullanilan sinsi yikim araçlarinin en başinda toplumun dili gelmektedir. Dil degiştirilince toplum da kimligini farkina varmadan kaybedebiliyor. Hele genç nesil yeni bir dilde ögretilince ortaya kendi kökünden yabancilaşmiş bir nesil çikabiliyor. Simdilerde kendilerini "KÜRT" diye adlandiranlar aslinda eskiden beri "TÜRK" boylari idiler ve tarihciler de bunun böyle oldugunu belgelerle göstermektedirler.  Günümüzde kendine "Kürt" diyenler gizli çalişan Avrupali kurumlarca hirsizlanmiş Türklerdir!  Din kisvesine bürülü misyonerlerin açik ve kapali sistemli işlemesiyle bazi Türk gruplari kendi ulusuna karşi düşman hale getirilebilmektedirler. Işte Türklerin başina oynanmiş bu uzun menzilli oyunda Türklere kurulan kapan günümüzde nerdeyse kapanma durumundadir.

Bütün bunlar Türk dünyasinin yok edilmesini hedefleyen sinsi ugraşilardir!  Eşi görülmemiş bir sahtekarlik yöntemi ile Türkçe ve onunla beraber Türkün medeniyeti, insanlari binlerce seneden beri, kökü kazinircasina hirsizlanmiştir. Kullanilan teknik etkinligi çok yüksek olan ve çok sinsice üretilmis bir yikim vasitasidir.  Tur/Türk/Oguz insanini, konuştuklari Türkçe agizlarin birbirinden farkli oluşunu ve sanki Türkçeden ayri bir dil konuşuyorlarmis gibi hileli bir iddia ile kendilerine ayri bir dil olarak dayatilmasi, onlari birbirinden uzaklaştirmak için kullanilan çok etken bir riyakarliktir.  Bu oyun binlerce seneden beri oynanan bir oyun olup onun sinsi gizliligi devamli şekilde örtülü tutulmuştur. Bütün bu oyunlarin altinda insanlari acimasizca birbirine düşüren, fitne fesati yaratan kara bir din kavrami ve onun uygulayicilari olmuştur.

Türk insani hiç bir zaman bu çok sinsi oyunun farkinda olmamiştir ve olmasi olasiligida nerdeyse sifir idi. Zira her kese bu kadar hoş görü gösteren saf ve iyi niyetli Tur/Türk/Oguz insani kendine ögretilenlerin gerçek ve samimi olduguna inanmiş yahut inandirilmiştir.  Bu saflik ve hoş görü yüzünden Tur/Türk/Oguz insani daima yontulmuş, kollari kanatlari budanmiştir. En güclü Türk devletleri bile tarihten silinmiştir. Artik bu çok sinsi gerçegin bilincinde olma zamanidir.  Türk milleti her kesten evvel kendine güvenmelidir.   

Gizlice uygulanan yöntem şu resimi çizmektedir:  Türkçeyi hirsizlamak, hirsizladigi sözleri degiştirip yeni kaliba sokarak ayri bir dil imiş gibi satmak; türetilen dili hedef aldiklari bir Türk grubuna dil olarak gizli gizli aşilayip beyin yikamak; ondan sonra da ortaya çikan Türklükten yabancilaştirilmiş gruba "Hint-Avrupa" dilli bir toplum demek ve ona sahip çikarak Türkü Türkten bölmek! Iste bunlar gezginci misyonerlerinin insan ve dil hirsizligi incelikleri!  Bu hirsizlik taa eski Babilon gezgincilerinden beri süre gelmiştir. Babilon çingeneleri de Tur/Türk/Oguz Sümerlere ait, dil ve din dahil, her kültür eserini hirsizlamişlardi.  Ayni oyun tarihte en uzun ömürlü bir Tur/Türk/Oguz devleti olan eski MISIR (Masar)da da oynanmistir. Bu oyun günümüzde de devam ettirilmektedir.  

Bu oyun insanlarin yan yana sulh içinde yaşamalari yerine komşuyu yikip evine, nedeniyetine, insanina ve ülkesine sahip çikma oyunudur ki bu sömürü oyunu şimdiye kadar çok büyük başari ile geliştirilmiştir.  Bu oyunun en etken sinsi aracisi da "dincilik" olmuştur.  

Bütün bu bilgilerin işiginda, denebilir ki dilcilere ve de aydin okurlara düşen ders şudur:

Sayet birileri, Kürtçe bir "Hint-Avrupa" dilidir şeklinde bir çikiş yaparsa, ona verilecek en kestirme yanit her halde şöyle olmalidir:  Sözde "Hint-Avrupa" dillerinin sahtekar yönü artik gün işigina çikmiş ve Türkçeden nasil yapilmiş olduklari anlaşilmiştir.  Görünüşte birbirine benzeyen bütün sözde "Hint-Avrupa" dilleri Türkçeden hirsizlanmiş sözlerin kirilip yeniden düzenlenmesi ve şifrelenmesi neticesi türetilmiş uyduruk dillerdir. "Kürtçe" de ayni şekilde yapilmiş uyduruk bir dildir. Türkçe sözlerin yeni kaliplara dökülerek degiştirilmesi, araba hirsizinin çaldigi arabanin rengini, içinde ve dişinda göze gelen bazi özelliklerini degiştirilmesi gibidir ki bu çalinan mali taninmaz hale getirir.  Dil hirsizligi da aynidir! Kürtçe sözde "Hint-Avrupa" dilllerine benzetilmis fakat kökü Türkçe olan bir dildir.

"Kürtçe" dile ait sözcüklerin büyük bir kismi zaten Türkçedir.  Geriye kalanlari ise Türkçeden yapilarak gerçek bir dilin sözcükleri imiş gibi Dogu Anadolu Türk boylarina diş güclerin sinsice halk arasina sizdirdiklari gezginci misyonerler tarafindan dil olarak işlenmiştir. "KÜRT" adi dahi "TÜRK" adinin degiştirilmis halidir.  "KÜRT" adi .ile bilgisizce anilan halk aslinda hirsizlanmiş Dogu Anadolu Türküdür!  Saf Dogu Anadolu Türkü bir maden işletir gibi işletilmiş ve kendi kökünden uzaklaştirlmiştir. "Kürtçe" dil içinde gözlenen Türkçe sözcüklerin yöresel agiz degişimleri onlari Türkçeden ayri bir dil yapmaz. Birilerinin Türkçe "BABA" sözünü "BABO" şeklinde söylemesi onu "Kürtçe" söz yapmaz; yahut, ATA anlamli Türkçe APA sözünü "APO" şeklinde söylerse bu konuşma tarzi kelimeyi Türkçeden çikarip başka bir dil yapmaz!  

Uzak geçmişten beri gizli çalişan Avrupali dil uzmanlarinca yapilagelen Türkçe dil hirsizliginin üstünü kapatmak için bir sürü uyduruk dil deyimleri ve kurallari üretilerek dünya halkinin gözü perdelenmiştir. Bu gerçegi bilmeyen sayisiz iyi niyetle çalişan dilciler vardir ki onlar ancak görünenlerin "gerçek" oldugunu sanmaktadirlar.  Kandirilmiş olduklarinin farkinda bile degildirler. Gerçegi bilenler ise konuyu açiklamak yerine "lal" olmayi terçih edenlerdir. Bu yöntemle şimdiye kadar dünya yalanlarla kandirilmiştir. Gezginci gruplarin dil degiştirme yolu ile geliştirdikleri dil, medeniyet ve insan hirsizligi teknigi binlerce senedenberi gizli gizli kullanilmiştir. Bu hirsizlikta hedef alinanlar da hep Tur/Türk/Oguz dili, insani ve medeniyeti olmuştur. Bu durum karşisinda  konuşulan diller konusunda Avrupa dilcilerinin ve yazarlarinin elle tutulur inandiriciklari kalmamiştir.

Sayet birileri "Kürtçenin" sözde "Fars" dilinin sözcükleri ile dolu oldugunu söylerse, bu "Kürt" denilen grubun "FARS" oldugu anlamina gelmez. Osmanli Türkçesinde de pek çok sözde "Farsca" sözcükler vardi ki o hal ne Osmanli Türkünü Farslaştirdi ve ne de Osmanli Türkçesini "Fars" dili yapti. Iranda milyonlarca Türk vardir ki onlarin dili hem Türkçedir ve hem de "Farsca" konusurlar.  Fakat bu onlarin "Türklügünü" degiştirmez. Ne gariptir ki sözde "Fars" dilinin sayisiz sözcükleri bile, "Kürtçede" oldugu gibi, Türkçe sözlerin degiştirilmesinden üretilmiş sözcüklerdir.

Son olarak birileri sahte bir mantikla, yani "sophistry" dedikleri dil şaklabanligi ile, sizi ikna etmege ve susturmaya kalkişirsa, ilk iş hiç çekinmeden yukaridaki listeyi yüzüne dayatarak yapilmiş dil degişimlerinin izahini kendisinden istemek olmalidir. Bu dayatma karşisinda, aslinda ne konuştugunu bilmeyen, kulaktan dolma sahte bilgilerle kandirmaca dilbazligi yapan sözde dilcilerin söyleyebilecekleri hiç bir bilimsel izahatlari yoktur.  Sözde "bati dillerinin" avukatligini yapanlarin inanilacak taraflarinin kalmadigi peşinen yüzlerine  söylenmelidir. "Kürtçe" diye dayatilan dilin aslinda Türkleri bölüp birbirine düşürmek için planlanmiş bir sahtekarligi uygulamak maksadiyla türetilmiş sahte bir dil oldugu ve ayni zamanda bir yikim araci oldugu gerçegi dile getirilmelidir.  "Kürtlerin" Hint-Avrupa irkindan oldugu iddiasi ise tamamen uyduruk olup elle tutulur bir yönü olmayan bir iddiadir. Sözde "Kürt" toplumu ile Türk toplumu binlerce sene içli dişli olan, birbirinin ayni olan, görünüşü, adi, dili, töresi ayni olan Türk toplumlaridir. Sahte politika oyunlariyla Türkü bölmek gezginci aşiretlerin dincileri ve politikacilari arasinda bir adet haline getirilmiştir. Çünkü Türkçeyi hirsizlayip kapali kapilar ardinda kendilerine çeşit çeşit dil üretenler, kimsenin bu hirsizligin farkinda olmadigini çok iyi bildikleri için daha da cesaretlenmişler, ayni teknigi her firsatta uygulamişlardir. Bilinmelidir ki ta eski Babilon gezgincilerinden beri, bu konularda yalan söylemenin zirvesine ulasmiş olan gezgincilerin gerek sözde "Grek" ve "Latin" dillerini ve gerekse bu iki dilden yapildigini ileri sürdükleri çagdaş "Avrupa" dillerini de ayni hileli yöntemle Türkçeden yapmiş olduklari artik bilinen bir gerçektir! Bu gerçegi bilmeyen milyonlarca masum ve dürüst insan yalan dolanla kandirilmiş ve hilekar bir sistemin maksadina hizmet eder hale getirilmiştir!  Bütün bunlar başkalarinin özel maksatlar için geliştirdigi sahte iddialarin yutulmamasinin gerektigini göstermektedir.  


Selam ve sevgi ile,

Polat Kaya

22/Ekim/2007