Re: Fw: [bcn2004] Fw: [Polat_Kaya] About the Greek word "OXI" (OXY).

Sayin Adnan Atabek,

Aydinlatici eklemelerin için tesekkür ederim. Eline saglik diline
saglik. Evet gerek Avrupa ve gerekse Semitik diller Türkçeden
bilinçli sekilde kirilarak konusulan dillerdir. Aralarinda bu gerçegi
bilenler az olmasa gerek. Fakat o gerçegi itiraf etmek çok büyük bir
yürek ister. Çünkü itaraf edildiginde eski dünya tarihinin yeniden
yazilmasi gerekecek. Bu da medeniyetler konusunda eski ve yeni Türk
dünyasinin çarki-i felegin en altinda degil bilakis en üstünde
olmasinin gerektigi gerçegini gün isigina çikarir. 

Selam ve sevgilerle,

Polat Kaya
 

> Adnan ATABEK wrote:
> 
> 
> ----- Original Message -----
> From: Adnan ATABEK
> To: bcn_2004@yahoogroups.com
> Sent: Thursday, May 06, 2004 10:55 PM
> Subject: Re: [bcn2004] Fw: [Polat_Kaya] About the Greek word "OXI"
> (OXY).
> 
> Sayğn Polat Kaya'nğn yazdğklarğna bazğ eklemeler:
> 
> 
> ohi ('hayğr' Rumca')
> 
> ah: hayğr (yerel, Türkçe)
> ğah: hayğr (yerel, Türkçe)
> ogay: hayğr (yerel, Türkçe)
> yok: hayğr ( Türkistan ve Anadolu a?ğzlarğ)
> yah: hayğr (yerel, Türkçe)
> 
> Rumca dahil bu topra?ğn dilleri eski Anadolu Türk Dili'dir (Benim
> Purum Türkçesi diyesim geliyor). Gürcü ve Rum dilinde Türk Dili
> sözlerine -i eki getirilir.
> 
> Batum-Batumi
> Ahğl Kalak- Ahğl Keleki
> 
> Istanbul (Ğsten Bolğg= Han Balğg)- Ğstanboli
> pilav-pilavi
> 
> 
> ah(yoh, yok) >>>>>>>> ohi
> 
> Gelelim nai ('evet' Rumca)'ya:
> 
> nu: evet (Karay)
> 
> nu >>>>>>>> nai
> 
> n > y geçişi olan a?ğzlarda ya 'evet' (bak. DS)
> y >d da 'evet' (Karay)
> y >s zaa 'evet'(bak. DS)
> n düşen ee 'evet' (Altay)
> başa 'k' he 'evet'(Anadolu,
> Türkistan)
> 
> 
> Gazlar Hakkğnda:
> 
> Oksijenle bileşik yapma oksitlenmedir. Oksitlenme asidik oluştur.
> Batğlğ asid sözü acğ? acğd 'acğ, ekşi' Türk Dili sözüdür. Sayğn
> asid << acğ
> oxsi << ekşi
> 
> eşleştirmesinde Sayğn Kaya çok do?ru söylemektedir. Batğ dilleri
> Türk Dilinin biraz bozulmuş kğrmasğdğr.
> 
> Türk Dilinde ekşi-acğ anlamğna gelen pek çok sözden biri de *nit-
> kök biçimidir. Türk Dilinde öt- 'ekşimek'tir. Bunun 'n'li biçimi
> *nöt-
> (*net- *nit- *nut-)dir. (Örn. ned-enk 'salça')
> 
> Bu kökün t>z geçişi ile (aşa- / ede- 'yemek'; aş- / öt- 'geçmek'
> de oldu?u gibi)
> 
> 
> nuz- biçimi de vardğr.
> 
> nuz-la:ekşi (DS)
> 
> Bu bilgileri aklğmğzda tutarak;
> 
> nuşadur, nğşadğr 'ekşi tuz'
> 
> *nitra 'ekşi' >>>>>>>>>>>>> nitro gen 'ekşi (tuzdan yapğlan)
> gaz'
> oksi gen 'ekşi
> gaz' ( Polat Kaya)
> hidro gen 'su
> gazğ' (Suyu oluşturan esas gaz)
> 
> nitro gen= azot = acğ öd
> 
> öd:hava (Kaşgarlğ)
> 
> Gen nedir?
> 
> kün: hava (Altay)
> ken-irmek: gaz çğkarmak (DS)
> kan-nama: barsak gazğ (DS)
> 
> Hid-ro nedir?
> 
> kut-ulun-: akmak (Saka)
> kut-: sulamak (Saka)
> hut-: ğslatmak (Çuvaş)
> kud-u?:deniz, pğnar (Uygur)
> kud-hak:ğrmak (Kaşgarlğ)
> 
> Dil bilimcilere bakarsak ' Hidro Batğ dillerine aittir, Türkçesi
> su'dur. Görüldü?ü gibi bambaşka kelimelerdir'. Çünkü onlar Ğstanbul
> a?zğ ile Londra a?zğnğ karşğlaştğrarak, Ğngilizce ile Türkçeyi
> karşğlaştğrdğk derler. Kendilerine bilim adamğ etiketi yakğştğran bu
> zevat politik kulvarda koşarlar. Dilleri Siyasi sğnğrlara göre
> ayğrğrlar, siyasi başkentlerin a?ğzlarğnğ karşğlaştğrğrlar. Oysa
> herhangi bir dille karşğlaştğrğlacak Türk Dili o de?ildir. O ne
> Ğstanbula sğ?ar ne Ankaraya sğ?ar ne de Türkiyeye sğ?ar, ne de 'dil
> bilimci'lerin kafasğna sğ?ar. O koskoca bir Avrasyadğr.
> 
> Bir şaka ile noktalayalğm:
> 
> Bence Kğbrğslğ Rumlarla BM'nin ters düşmelerinin nedeni bir dil
> sorunudur. De Soto Papadopulos'a 'Bu plan bizde % 70 ohi, %30 nea
> alğr' dedi. De Soto bunu ' %70 okey % 30 no' diye anladğ. Şimdi
> bu temel üzerine yeni bir görüşmeler etabğ başlatmak gerek!!
> 
> Adnan Atabek
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> ----- Original Message -----
> From: "allingus" <kkartal@...>
> To: "bcn" <bcn_2004@yahoogroups.com>
> Sent: Thursday, April 29, 2004 1:13 AM
> Subject: [bcn2004] Fw: [Polat_Kaya] About the Greek word "OXI"
> (OXY).
> 
> >
> > ----- Özgün Ğleti -----
> > Kimden: <ErdincE@...>
> > Kime: <Polat_Kaya-owner@yahoogroups.com>
> > Gönderme tarihi: Wednesday, April 28, 2004 5:26 PM
> > Konu: RE: [Polat_Kaya] About the Greek word "OXI" (OXY).
> >
> >
> > Türkçe Evet
> > Ve Türkçe Hayğr kelimelerinin kökenleri hakkğnda bilgi verebilir
> misiniz.
> > Teşekkürler.
> >
> > -----Original Message-----
> > From: Polat Kaya [mailto:tntr@...]
> > Sent: Wednesday, April 28, 2004 12:26 AM
> > To: bcn_2004@yahoogroups.com;
> historical_linguistics@yahoogroups.com;
> > Polat_Kaya@yahoogroups.com
> > Subject: [Polat_Kaya] About the Greek word "OXI" (OXY).
> >
> > About the Greek word "OXI" (OXY) meaning "NO" or "AGAINST"
> >
> > By
> >
> > POLAT KAYA
> >
> >
> > This writing deals with the Greek word OXI or its English version
> OXY
> > which was used in the recent Cyprus referendum (April 24, 2004) by
> the
> > Greeks as an expression of their opposition to the proposed plan.
> The
> > results are known to all and I will not dwell on the political
> > aspects. What I really want to show is that this supposedly Greek
> word
> > OXI is actually a disguised Turkish word.
> >
> > The word OXY is defined as a combining form. 1. Sharp; pointed;
> keen:
> > "oxytone". 2. Acid: "oxygen". [ From Greek "Oxys "sharp", keen].
> [1]
> >
> > ACID is defined as: Sharp and biting to the taste, as vinegar;
> sour.
> > Any sour substance. [2] Thus OXI (OXY) also stands for a "sour"
> taste.
> >
> > Now let us examine different meanings of OXI (OXY).
> >
> > a) Greek word OXI meaning "no, not" [3]: when the multiple
> identity
> > letter "X" in OXI is replaced with "KS", it becomes "OKSI" which,
> for
> > the Turkish speaker, is readily seen as a distorted form of
> Turkish
> > word "AKSI" (ters, karsi) meaning "opposite, contrary, adverse".
> In
> > giving an OXI vote in a referandum, one is declaring his/her
> > opposition to the proposal, that is, he/she is giving an "AKSI"
> vote
> > in Turkish meaning a "NO" vote. Thus the source of the so-called
> Greek
> > word OXI (which has been further distorted into English OXY) is
> > Turkish AKSI.
> >
> > b) Greek OXI meaning "sour, acid" tastewise: when letter "X" in
> OXI
> > is replaced with "KS", it becomes "OKSI" which, for the Turkish
> > speaker, is readily seen as a distorted form of Turkish word
> "EKSI"
> > (where S = Sh) meaning "sour, acidic". Thus, the source is again
> > Turkish. In this context, the Turkish word EKSI (EKShI) has been
> > encrypted into OXI where the original SH sound has been converted
> into
> > S.
> >
> > c) Greek OXI meaning "sharp, keen": when letter "X" in OXI is
> > replaced with "KS", it becomes "OKSI" which is also an anagram of
> > Turkish expression "KESI O" meaning "it is sharp, it cuts, it is
> > knife". Thus in this sense too, the source of the word is
> Turkish.
> >
> > d) Greek OXI meaning "pointed": when letter "X" in OXI is
> replaced
> > with with "KS", it becomes "OKSI" which is an anagram of Turkish
> > expression "KÖSE" (where S = Sh) meaning "pointed edge, or corner
> of
> > something". Again the source is Turkish.
> >
> > Thus it is seen that Greek OXI with the four different meanings
> > attributed to it comes from four different Turkish words (AKSI,
> EKShI,
> > KESI-O, KÖShE). This is an undeniable proof showing how Greeks
> usurped
> > Turkish words and phrases to make words for a manufactured
> language
> > that they call their own. The other Indo-European languages also
> did
> > the same.
> >
> > Related to the "Greek" word "Oxi (OXYS) is the English word
> "OXALIC"
> > in chemistry and "OXALIS" in botanic both of which have been
> derived
> > from Greek "OXYS" meaning "sharp, acid, sour". After identifying
> the
> > Turkic origin of the "Greek" word "OXY", these two words have also
> > been the subject of our interest.
> >
> > OXALIC is defined as " [French "oxalique", from Latin "oxalis".
> See
> > OXALIS]. Pertaining to or designating an acid, existing in Oxalis
> as
> > acid potassium oxolate, and in many plant tissues as calcium
> oxalate.
> > It is used in dying, calico printing, etc. " [4]
> >
> > OXALIS is defined as "[Latin., a kind of sorrel, from Greek
> "oxsalis"
> > from "oxys" meaning "sharp, acid".] Any of a genus (Oxalis, family
> > Oxalidaceae), of acaulascent herbs, the wood sorrels, having
> palmately
> > or pinnately compound leaves and white, pink or purple flowers."
> [5]
> >
> > >From above definitions, it is understood that OXALIS (both in
> Latin
> > and Greek) meaning "sorrel" in English corresponds to the Turkish
> name
> > "KUZUKULAGI". "KUZUKULAGI" is an edible plant that has a pleasant
> > sour taste. In my childhood, I used to collect it in our fileds
> and
> > mountains. The taste "sourness" is expressed with the word
> > "EKShILIK" in Turkish.
> >
> > The term OXALIC meaning "sour, acid": when letter "X" is replaced
> with
> > "KS", the word becomes "OKSALIC" and when deciphered as
> "AKSILOK', is
> > an anagram of Turkish word "EKShILUK" (eksilik, where s=sh)
> meaning
> > "sourness".
> >
> > Additionally the term OXALIS also means "sour, acid": when letter
> "X"
> > is replaced with with "KS", the word becomes "OKSALIS" and when
> > deciphered as "AKSSILO', is an anagram of Turkish word "EKShILU"
> > (eksili, where s=sh) meaning "with sour taste". This again is
> taken
> > from Turkish.
> >
> > It is clear that these so-called "Latin" and/or "Greek" terms
> "OXALIC"
> > and "OXALIS" used as chemical and botanical terms are infact
> Turkish
> > in origin and are well disguised into Latin and Greek words while
> > denying the existence of Turkish in such matters.
> >
> > Now that we have uncovered the origin of these word being Turkish,
> > other similarly related words having OXI or OXY or OXYS as prefix
> > become also suspect terms as having been anagrammatized from
> Turkish.
> > Thus such words should also be questioned.
> >
> > The term ACID used in the definition of above words, is itself
> seems
> > to have been taken from Turkish word "ACIDI" meaning, "it is
> bitter,
> > it pains when tasted". Any strong ACIDIC (from Tr. ACIDICI)
> > substance will do that.
> >
> > I have analized the plant genus name OXALIS, that is, "SORREL" or
> > Turkish "KUZUKULAGI" above. The plant family name OXALIDACEAE is
> also
> > a suspect name. The name "OXALIDACEAE", when deciphered
> > letter-by-letter as "AKSALE ACE OID", is an anagram of Turkish
> > expression "EKShILI ACI ÖIDÜ" (eksili aci öydü) meaning "it is a
> house
> > (family) with sour and bitter taste". Or alternatively, from
> Turkish
> > "ACILI EKShI ÖYDÜ" meaning "it is a family with bitter and sour
> > taste". The term "OXALIDACEAE" is exactly this definition as a
> plant
> > "family" name.
> >
> > Surely, those who restructured these Turkish expressions into
> > scientific terms used in botanic did an admirable job not only in
> > usurping them but also in manufacturing new words out of them and
> > disguising them as Latin and/or Greek words. But essentially the
> whole
> > activity was an act of stealing and obliteration of Turkish and
> > Turkish culture.
> >
> > We find the "Greek" OXI / OXY (i.e., from Turkish AKSI) also in
> > another English word namely "OXIMORON. The word "OXYMORON" is
> defined
> > as "a figure of speech consisting of that form of antithesis in
> which,
> > for emphasis or in an epigram, contradictory terms are brought
> sharply
> > together, as in the phrase, "oh heavy lightness, serious vanity!"
> > [from Greek OXYMORON, neutral of OXYMOROS from OXYS meaning KEEN +
> > MOROS meaning FOOLISH]." [6]
> >
> > In the concept of OXYMORON, what is important is the bringing
> together
> > of two words expressing opposite meanings - not the "foolishness"
> that
> > the effect may produce as the given etymology tries to portray.
> This
> > given etymology is neither truthful nor convincing. OXYMORON, (>
> > OKSYMORON), when deciphered letter by letter as "OKSY MONO R" is
> an
> > anagram of Turkish expression "AKSI MANA IR/OR" meaning "speech
> with
> > opposite meanings" which is exactly what an OXYMORON is.
> >
> > Thus in this exercise, again, we have demonstrated the source of
> these
> > so-called Greek words OXI (OXY), OXALIC, OXSALIS, "OXALIDACEAE"
> and
> > OXYMORON as being Turkish in reality. Yet they are being
> advertised
> > as Greek in origin. This shows the power of repeated
> > misrepresentation (i.e., lying) by means of which the property of
> one
> > group, in this case Turkish, has been readily transferred to other
> > groups, in this case, Greeks and Latins. Yet the Turks are not
> even
> > in the picture. That is intentional obliteration. In view of such
> > overwhelming proof, linguists cannot continue denying the Turkish
> > source of these words.
> >
> >
> > REFERENCES:
> >
> > [1] Encyclopaedia Britannica World Language Dictionary, 1963, Vol.
> 1,
> > p. 903.
> > [2] Encyclopaedia Britannica World Language Dictionary, 1963, Vol.
> 1,
> > p. 12.
> > [3] DIVRY's "Modern English-Greek and Greek-English Desk
> Dictionary,
> > p. 623.
> > [4] Webster's Collegiate Dictionary, Fifth Edition, 1947, p. 709.
> > [5] Webster's Collegiate Dictionary, Fifth Edition, 1947, p. 709.
> > [6] Encyclopaedia Britannica World Language Dictionary, 1963, Vol.
> 1,
> > p. 903.
> >
> > Best wishes to all,
> >
> > Polat Kaya
> >
> > April 26,2004