[Fwd: Re: TurkBirDev >> TurKev'de Nevruz kutlamasina davet]

-------- Original Message --------

Subject:

Re: TurkBirDev >> TurKev'de Nevruz kutlamasina davet

Date:

Mon, 12 Mar 2007 12:38:29 -0400

From:

Polat Kaya <tntr@...>

Reply-To:

TurkBirDev@yahoogroups.com

To:

TurkBirDev@yahoogroups.com

References:

<488267.79974.qm@...>Sayin TurkBirDev Üyeleri,


Asagidaki iletileri ile Sayin Sefer Özdemir, M. Koray Basyigit,  Yygi Tilekpen, Almagul Isina, Atilla Üyetürk, Cavadov Elgu ve Elnur MAJIDLI kardeslerimiz NEVRUZ için yazdiklari iyi niyet iletileri ile bizleri mutlu ettiler. Sagolsunlar. NEVRUZ (NOVRUZ) sebebi ile ben de hepinizin NEVRUZ  yahut ERGENEKON ve baska bir deyimle "YENI GÜN" bayraminizi candan kutlarim. Kuzey yarim küresini isitmaya baslayacak olan ve her canliya yepyeni canliliklar getirecek olan günesin bu yeni yilinin hepimiz için ve dünyada herkes için saglikli, mutlu ve sulh içinde olmasini dilerim. Bu dilegimle beraber, "NEVRUZ" sözcügü hakkinda bazi hususlari sizinle paylamak istedim. 

Fars diline ait oldugu seklinde bilinen NEVRUZ adi NEV + RUZ sözcüklerinden yapilmistir. NEV sözcügü Türkçe "YENI" (YENÜ) anlaminda olup yine bu Türkçe YENÜ (YENI) sözcügünden yapilmistir. Bati dillerinde U, V, Y ve W harfleri birden fazla kimlige sahip olup Türkçeden sözcük yaparken (ki bu pek itiraf edilmeyen bir gerçektir) birbirinin yerine kullanilan harflerdir. her ne kadar bu harfler sekil bakimindan birbirlerinden farkli iseler de bu gerçegi tanitmayan bir görüntüdür. Gerçek kullanislarinda ise bu harfler gerektigi yerlerde birbirinin yerine kullanilmaktadirlar. Bu harfler, U = V = Y =W, ve ayrica W = UU, VV, YY harflerini ve ayrica U, V, Y harflerinin ikiser harfli birlesimlerini (UV, UY, YV seklinde) temsil eder. 

Örnek olarak,  su sözcükleri siralayabiliriz: 

Ingilizce NEW sözcügü Türkçe YENÜ sözcügünün YENU => NEYU => NEW seklinde degistirilmesinden yapilmistir. 

Farsca NEV sözcügü Türkçe YENU => NEY-U => NEV-U => NEV seklinde degistirilmis halidir. 

Fransizca: NOUVEAO (yeni anlaminda).  Türkçe YENÜ O => NUYE-O => NUVEO seklinde degistirildikten sonra "O ve A ek harfleriyle sarmalanmis ve böylece Türkçe YENU sözcügü gizlenmistir.

Almanca NEU (yeni anlaminda). Türkçe YENU => NEU seklinde kisaltilmis ve gizlenmistir.

Italyanca NUOVO (yeni anlaminda). Türkçe "YENÜ O" =>  NUOYE => NUOVO seklinde yeniden dizilmis ve Tükçe söz gizlenmistir. 

Ispanyolca NUEVO (yeni anlaminda). Türkçe "YENU O" =>  NUEYO => NUEVO seklinde yeniden dizilmis ve Tükçe söz gizlenmistir. 


NEV sözcügü gibi, Farsca RUZ  sözcügü de benzer bir deyisimden geçmistir. RUZ Türkçe GÜN anlamlidir. Türkçe GÜN  hem günün (24 saatlik zaman süresi) ve hem de GÜNESIN adidir. Eski  Tur/Türk/Oguz dünyasinda GÜNES bir "KÖZ'dü"  (köz idi, atesdi) ve ayni zamanda bir gören GÖZ'dü (göz idi) ki bu sözcük bazi hallerde QÖZ / QUZ sekillerinde de yazilmaktaydi. Iste  Farsca RUZ sözcügü Türkçe QÖZ / QUZ  sözcüklerinden Q harfini R harfine degistirmek yoluyla elde edilmis ve Türkçe anlami saklanmistir. Bu sekilde kelimeleri gizlemede kullanilan sifrelemeye "Caesar Cipher" adi verilmektedir. "Caesar Cipher" adli sifreleme kuralina göre sözcüklerin sifrelemelerinde harfler alfabedeki yerlerinden 1, 2, 3, vs. harf, asagi veya yukari dogru, atlanarak baska bir harf ile temsil edilir ve böylece sözcügün asil kimligi gizlenir.  Bu gizleme teknigi Türkçe  QÖZ (QUZ)  sözcügünde ki "Q" harfine, bir harf yukari atlama suretiyle tatbik edildiginde Türkçe QÖZ (QUZ) sözcügü RUZ sekline döner.  Bu islem, günesi (gün) tanimlayan KÖZ / GÖZ (GUZ, OGUZ) kavramlarini Q harfi ile yazan QÖZ (QUZ) sözcügünü Türkçelikten çikarir Farsca olarak bilinen RUZ sözcügü yapar.  Böylece NEVRUZ sözcügünün asli  Türkçe YENI GÜN (YENU GÖZ / KÖZ / KUZ / QUZ) degimine dayanir. 
  

21 Martta gündüz ve gece esit olur ve Günes KOÇ burcuna girer. Bu tarih Ilkbahar mevsiminin basidir ve hayat yeniden canlanmaya baslar. Böylece kuzey yarim küresinde günesin yeniden yükselmesi ve canliligin yeniden baslamasidir.  

Tur/Türk/Oguz dünyasinda günesin bu yeni safhasina girisi "Yeni Yil", "Yeni Gün", "Ergenekon", "Nevruz" ve "Noruz" sözcükleri ile bilinen Yeni Günü kutlama zamanidir.  

ERGENEKON sözü "ERGEN-E-KON" (genç gün) yahut  "ERKEN-E-GON" seklinde incelendiginde adin ERGEN, ERKEN ve GÜN adlarini içeren Türkçe bir deyim oldugunu gürürüz. Bu adda kullanilan ERGEN sözcügü "genç" anlaminda, (ergen kiz ergen oglan degimlerinde oldugu gibi), ERKEN sözcügü, Yeni Yilin baslangici oldugundan, yilin erken halini, baslangicini tanimlar. Bunun gibi Türkçede "GÜN ERKENDEN" deyimi vardir ki "günün erken saatlerinde" (sabah erkenden) anlamindadir. 


Eski Romalilar ilkbaharda gün ve gecenin esit oldugu 21-22 Mart günlerini "QUINQUATRUS " adi altinda kutlarlarmis ve bu bayramda MARS ve MINERVA anilirmis.  
http://www.dl.ket.org/latin1/things/optional/holidays1.htm  . Redhouse Türkçe-Ingilzce sözlükte [1988, !stanbul, s. 1192], TÜRK, GÜNES ve MARS adlari ile ilgili su ilginç terimleri buluyoruz:

"TÜRK-I ASHKAR" deyimi ile MARS gezegeni, 
"TÜRK-I ÇARH" deyimi ile MARS gezegeni ve GÜNES,,
"TÜRK-I ÇIN" deyimi ile GÜNES, 
"TÜRK-I FELEK" deyimi ile GÜNES ve MARS gezegeni,
"TÜRK-I MUARBID" deyimi ile MARS gezegeni,
"TÜRK-I PENCUMIN" deyimi ile MARS gezegeni, ve de
"TÜRK-I NIMRUZ" deyimi ile GÜNES kimligi ifade edilmektedir. 

Böylece çok eskilerden gelen bu anlayislara göre, GÜNES ve MARS adlarinin TÜRK adi ile çok siki bir baglantisi vardir. Eski Romalilarin "QUINQUATRUS" adi altinda Günesi ve bu arada MARSI kutlamalari tesadüf neticesi degildir. Latince de MARS  "harb" tanrisi olarak bilinirdi. MARS adini ve de "harb" durumunu ifade eden ikinci bir Latince sözcük MAWORS  seklinde verilmektedir. [Cassall Latin - English Dictionary, 1962, s. 153].  Çok ilginçtir ki Latince MAWORS (=> "MAVUORS") sözcügü "VUROSMA" seklinde yeniden dizildiginde Türkçe "harb, kavga, kIrIm" anlamli "VURUSMA" sözünü buluyoruz. VURUSMA Türkçe ifadesi elbetteki MARS kavramini tanimlayan bir ifadedir ve belli ki bu Türkçe söz yeniden düzenlenmis ve Latinlestirilmistir.  Görülüyor ki MARS sözünun soyu da yine Türkçedir. Üstelik Sümer yazitlarinda TUR diye geçen adin MAR adi ile degistirildigi de bir gerçektir ve bilinmektedir. 


Bu bilgileri böylece belirttikten sonra Latince "QUINQUATRUS " adini inceleyelim. Bu QUINQUATRUS adi harf-be-harf yeniden "IQU-AS-QUNTUR" seklinde düzenlenince, karsimiza çikan söz Türkçenin "IKI ES GÜNDÜR" yani "gecenin ve gündüzün esit oldugu iki gün" anlaminda bir deyim oluyor. Buradaki S harfi Türkçenin Sh harfidir.  Romalilar bu bayrami eski "Italya" yarimadasinin asil yerlisi olan ve Avrupalilarin kendilerine "PAGAN" dedikleri TURANLI ve Türkçe dilli insanlarin "YENI GUNES YILI"ni (YENI GUN)  kutlama törelerinden almislardi. Kendileri bu durumu bu kadar açik bir sekilde dile getirmemis olsalar bile gerçek budur. Bu ifadede Türkçenin IKI, ES ve QÜNTÜR sözcüklerini bulmamiz gerek Romalilar zamaninda ve gerekse onlardan da önce Türkçenin Asya kitasinda oldugu gibi, eski "Italyada" ve de Avrupada pek çok yerde yaygin konusulan bir dil oldugunun isaretidir. (Sunu da belirtmeliyim ki Etrüsk dilinde Türkçe "bir" sayisi icin "PR" (PiR) ve "iki" sayisi için "KI" (iKI)" deniliyordu.  Bu da onlarin Türkçe dil konusan bir Turanli ulus olduklarinin isaretidir.) 

Senenin bu gününde yani gece ve gündüzün esit oldugu zamani tanimlayan baska bir Latince sözcük te "AEQUINOCTIUM" sözcügü olarak veriliyor, [Cassall short, s. 9].  AEQUINOCTIUM harf-be-harf yeniden "QUN-CITE-AI(N)OUM" seklinde dizildiginde, karsimiza çikan söz Türkçenin degistirilmis "GÜN GECE AY(N)IYUM" tanimlamasi oluyor.  Bu degistirmede S harfi T harfine çevrilmis ve asil Türkçe kaynaktaki ikinci N harfi düsürülmüstür.  

Bu tanimlamayi bir baska Latin sözcügünde daha iyi ve açIkca görüyoruz.  Latince AEQUINOCTIALIS sözcügüi ilkbaharda gün ve gecenin ayni olmasi halini tanimliyor (equinoctial).  Bu sözcük harf-be-harf yeniden "QUN-CISE-AIA-OLTI" seklinde dizildiginde, karsimiza çikan söz Türkçenin "GÜN GECE AY(N)I OLDI" (GÜN GECE AYNI OLDU) tanimlamasidir.  Bu Türkçe deyimin kavrami çok gerçekci bir sekilde tanimlamasi bir tesadüfün neticesi olamaz.  Ancak Türkçe ifadenin degistirilerek sözde "Latin" sözcügüne dönüstürülmesi ile izah edilebilinir. 

Bütün bunlar "NEVRUZ" bayraminin aslinin çok eski zamanlarin Tur/Türk/Oguz dünyasina ait oldugunun ve bu töre adinin Türk dünyasindan kaçirildiginin isbatidir. Günese tapan eski Turan dünyasinin günesin kuzey yarim küresindeki bu yeni dönemini kutlamamis olmasi imkansizdir.  Baskalari bütün bu kavramlari, ad degistirme yolu ile Türk dünyasindan almis ve degisik adlar altinda tanimlayarak kendilerine mal etmistir.  Belli ki tarih yalanlarla doludur ve Tur/Türk/Oguz dünyasindan akla hayale sigmaz bir medeniyet hirsizligi olmustur.  Simdilerde Tur/Türk/Oguz dünyasina karsi yapilan uydurma satasmalar çogu kere bu eski adetlerden kaynaklanmaktadir. Sözlerimi bitirirken, Encyclopaedia Britanniaca'ya ait Britannica World Languages adli sözlükte [1963, s. 1353] geçen su ifadeyi sizlerle paylasmak isterim: 

"TURANIAN:  Theoretically, one of an unknown nomadic people who antedated the Aryans in Europe and Asia. [from Persian TURAN, a country north of the Oxus River.] 


Benim tercümemle söyle deniyor:  "TURANLI, teori (nazari, kuramsal) olarak, Aryanlardan daha önceki tarihlerde Asyada ve Avrupada var olmus kimligi bilinmeyen göçebe bir halk. [Pers kaynaklarinda, Oxus nehrinin kuzeyinde olan bir ülke.]

Bu tanimlamanin altindaki gerçek adi söylenmenis olan ve "göçebe" diye tanimlanan halk kuskusuz Tur/Türk/Oguz adi ve ulusudur. Oxus nehrinin kuzeyi TURKISTAN adi ile bilinir. Oxus nehir adinin asli "OKUS SU" (OGUZ SU) seklinde olsa gerek.  Burada ARYAN dedikleri aslinda "arayan, gezginci, çingene" anlamli bir ifadedir. 

Encyclopaedia Britanniaca'ya ait sözlükte verilen bu Ingilizce tanimlamanin mahiyeti, daha açik bir sekilde söyle tamamlanabilir: Avrupa kitasina gezginci Aryanlar gelmeden önce Asya kitasi oldugu gibi Avrupa kitasi da TURANLI Tur/Türk/Oguz halklari ile yerlesik bir kit'a idi.  Bu arada Anadolu (Küçük Asya), Orta Dogu ve kuzey Afrika da yine Türkçe dilli Turanli kavimlerin yasadiklari ülkeler idi. Aryanlar geldikten sonra Avrupayi yerli Turanlilardan temizlediler ve onlarin medeniyet izlerini kaziyip tarihten sildiler. Hem de yikilan medeniyetin yerine eski Turan medeniyetinden ögrendiklerini yeni kaliplara sokarak kendilerine mal ettiler. 


Selam ve sevgi ile,

Polat KayaSefer OzDemir wrote:
 

Gun:  Pazar 18, 2007

Saat: 14:00- 17:00

 

Yer: Turk Kultur Evi - Boston

Adres: onbes Boston Street - Avlu ici, Guney Boston, MA 02127

 

Kirmizi Hat uzerinde, Andrew duragina 1 blok otededir.

Araba ile gelenler icin Rt93 un 16/18inci cikisindadir.

 

Tel: 617 269 2676

 

Kutlamalar gayri-resmi olup, sadece bir araya gelip eglenme amaclidir.

 

Sazi olmayan, olan birisini, sesi olan ise kendisini getirecegini onceden bildirirse cok memnun oluruz !

 

- Turk cayi ve hafif atistirmaliklar TurKev'den

- Yemek ve tatlilar ise kendileri pisirip, getirenlerden olacaktir.

 

 

Gorusmek dilegi ile..

 

Sefer Ozdemir,

TurKev adina

 

NEVRUZ HAKKINDA GENEL BiLGi

ve KUTLAMA YAZILARI

 

 

Turkmenistan’da Nevruz Bayrami ve Kadinlar Gunu, mart ayinin 20, 21 ve 22. gunlerinde resmi tatil olarak kutlaniyor.

 

Kırgızlar yeni yılın ilk gününe Nooruz adını vermekte ve bu güne Nooruz Köcö denilen özel bir yemek yemektedirler. Uygur Türkleri bugünü bahar bayramı olarak kabul etmekte ve bu güne Novruzdemektedirler. Mart ayına Navrız adı veren Kazaklarda bu gün ananevi bir şekilde kutlanmakta ve bugünde Kazaklar da Kırgızlar gibi Nooruz Köcö denilen özel bir yemek pişirmektedirler.

Nevruzu en tenteneli (şaşalı) şekilde kutlayan Azerbaycan Türkleri bugüne Noruz/Yeni Yıl yada Ergenekon demektedirler. Kırım Tatar türklerinde de Nevruz geleneği bütün canlılığı ile yaşamaktadır. Kırım Tatar türkleri bu kutlu güne Navrez adı vermektedirler. Batı Trakya Türklerinin Mevris, Çuvaş Türklerinin de Naurus dedikleri bu gün Osmanlı Türklerinde de kutlanmaktaydı. Osmanlı coğrafyasında sayılı günlerden birisi olarak kutlanan bu günde güneşin koç burcuna girdiği anda Nevruziyye adı verilen bir macun/tatlı yemek gelenek haline gelmiştir. (http://www.turksam.org/tr/yazilar.asp?kat1=3&yazi=271)

 

Turk Dunyasinin
Bahar Bayrami,
Ergenekondan cikisi,
Yeni Gunu
Kutlu ve Mutlu olsun…
Dunya Turklugu Birlik-Dirlik-Huzur dolsun

M.Koray Basyigit
Ä°sparta Egitimciler Ocagi Calisma grubu
(Turk Egitim-sen Es.Bsk.)

 

 

Nevruz en guzel bayramdir; kuskunler barisir, ziyaretlere gidilir. İlginc olan da evlerde sut urunleri pisirilir.

 

Nevruz; Turk insanini birbirine kenetleyen, baglayan, Ergenekon'dan demir daglari eriterek dirilen atalarının ruhlariyla yanan bir atestir. Bu ates, hic sonmeden binlerce yil yandi ve gelecekte de kivilcimlarindan binlerce gonlu tutuşturarak "ortak kultur ocagi"nda binlerce ruhu isitacaktir. Avrasya'nin ,Turk âleminin Nevruz toyu kutlu olsun,Nevruz gulleri gelecege umutlar tasisin.

 

İygi Tilekpen,

 

Almagul İsina

 

 

 

Türk'ün en eski bayrami NEVRUZ , Türk dünyasina kutlu olsun..........

 

İlhan esen

 

From: Cavadov Elgun

Subject: Novruz bayraminiz mubarek


 

Salam dostlar.Novruz bayraminiz mubarek.Qoy bu Novruzda hami urekden shenlensin , heyatinin en gozel gunlerini yashasin, barishsin , oynasin ,ureyinin istediyini geri cevirmesin.Bax onda  bayrami tam yashamaq olar .Arzu edirem ki , haminizin ehval-ruhiyyesi xonca kimi gozel , heyatinizin yollari sham kimi ishiqli , sevginiz tonqal kimi alovlu  olsun . Bir de ishleriniz yumurta kimi xestelenmesin.

Sagolun

 

 

 

Subject:

[izmirazerbaycanlitelebeler] Bayraminiz Mubarek Olsun

Eziz dostlar, hörmetli hemvetenler. Novruz Bayramınızı
tebrik edir, size heyatda cansaglıgı uzun ömür ve
işlerinizde müveffegiyyetler arzulayıram

 

 

 

"Bu gün Sovyetler Birligi, dostumuzdur; komsumuzdur, müttefikimizdir. Bu dostluga ihtiyacimiz vardir. Fakat yarin ne olacagini kimse bu günden kestiremez. Tipki Osmanli gibi, tipki Avusturya-Macaristan gibi parçalanabilir, ufalabilir. Bugün elinde simsiki tuttugu milletler avuçlarindan kaçabilirler. Dünya yeni bir dengeye ulasabilir. 
Iste o zaman Türkiye ne yapacagini bilmelidir...
Bizim bu dostumuzun idaresinde dili bir, inanci bir özü bir kardeslerimiz vardir. Onlara sahip çikmaya hazir olmaliyiz. Hazir olmak yalniz o günü susup beklemek degildir. Hazirlanmak lazimdir. Milletler buna nasil hazirlanir. Manevi köprüleri saglam tutarak. Dil bir köprüdür...
Inanç bir köprüdür... Tarih bir köprüdür...
Köklerimize inmeli ve olaylarin böldügü tarihimizin içinde bütünlesmeliyiz. 
Onlarin (Dis Türklerin) bize yaklasmasini beklemeyiz. Bizim onlara yaklasmamiz gerekli..."

 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk

 

 

Efendiler ,

 

Hanımefendiler ve beyefendiler,

 

Türk Dünyasının, soydaşlarımızın Nevruz bayramı kutlu olsun. Nice yıllara, nitelikli Nevruz bayramlarına ulaşmayı Yaratan nasip etsin.

 

 

saygılarımla

atilla üyetürk

 

.........................................................

 

 

 

Salam;

Sizi Novruz bayrami munasibeti ile semimi qelbden tebrik edir , size en xos arzu ve isteklerimi yetirirem.


Novruz, xalqimiz  terefinden qedim zamanlardan hemise barisiq, dostluq, semimiyyet, temizlik ve yenilesme ehval-ruhiyyesi yaradan Bahar bayrami kimi qeyd olunub. Novruz, tebietin oyanisi ilə ureklerde saf niyyetlerin, xos arzularin yarandigi  bir bayram, insanla tebietin butovlesmesinin, harmoniyasinin tecessumu hesab olunur. Esrlerin sinagindan cixmis menevi deyerlerimizi, adet-enenelerimizi ozunde yasadan Novruz, insanlar arasinda birliyin və mehribanligin mohkemlendirilmesi, onlarin bir-birine merhemet ve diqqet gostermesi kimi saglam bir temel yaratmisdir.

Novruz, hem de xarici olkelerde yasayan azerbaycanlilarin milli birlik bayramidir. Olke hududlarindan kenarda yasayan butun azerbaycanliar bu bayrami boyuk sevinc və qururla qeyd edirler. Novruz senliklerinde yaranan xos unsiyyet onlari hem bir-biri ile, hem de dogma Azerbaycanla daha six baglayir, her bir soydasimizda milli menlik suurunu, azərbaycanciliq hisslerini və duygularini guclendirir. Bu bayram senlikleri azerbaycanlilarin Vetene, ata-baba yurdlari Azerbaycana, milli koklere daha six baglamaqdadir.

Bir daha Novruz Bayraminizi Tebrik edir ve size islerinizde ugurlar arzulayiram.


P.S Gunun zarafati : Deyilene gore Azerbaycanda  bu il yumurta doyusu, o cumleden xoruz doyusu edilmir; paxlava ve sekerburalar da yumurtasiz hazirlanib... qus qripine gore:)


Hormetle:
 


-- 
Elnur MAJIDLI