[Fwd: TurkBirDev >> Eski Dogu Anadolu ve "ERMENI" adi hakkinda]

-------- Original Message --------

Subject:

TurkBirDev >> Eski Dogu Anadolu ve "ERMENI" adi hakkinda

Date:

Mon, 19 Feb 2007 13:23:31 -0400

From:

Polat Kaya <tntr@...>

Reply-To:

TurkBirDev@yahoogroups.com

To:

TurkBirdev <TurkBirDev@yahoogroups.com>Degerli TurkBirDev Grup Üyeleri, 


Merhaba. Kurulusundan beri Türklerin ve Türkiyenin basina bela olan Ermeni "DASHNAK" adli teskilatin adi oldukca ilginç ad oldugu görüntüsünü veriyor. AdIn Ermenicesi
 "HAI HEGHAPOKHKAN DASHNAKTSUTYUN" seklinde veriliyor. Ilginçtir ki bu ad Ingilizceye "ARMENIAN REVOLUTIONARY FEDERATION" ve/yahut "ARMENIAN SOCIALIST PARTY"  (POLITICAL PARTY, ARMENIA) seklinde tanitiliyor. Isin garip tarafi sudur ki "ERMENI"sözcügü "HAI HEGHAPOKHKAN DASHNAKTSUTYUN" adi içinde bulunmamaktadir.  Yani hem "ERMENILIGI" temsil eden siyasi bir kuruma ad olacak fakat nedense ERMENI sözünü içermeyecek.  Bu hayli garip olan bir durumdur. Bunun asil yanity "ERMENI" adinin kendilerini "ERMENI" diye tanitan millete ait bir ad olmadigidir. "Ermenilerin" kendileri için kullandiklari ad aslinda HAIK seklindedir.  Bu ad ERICH FEIGL'in "A Myth of Terror" adli kitabinda da belirtilmektedir.  

ERICH FEIGL kitabinda, Türkçe tercümesi ile, söyle diyor: "Pek çok yer adlarinda oldugu gibi "Armenia" adi da bir halkin adi degil bir cografya bölgesinin adidir.  Ermeniler kendi dillerinde kendilerine "HAIK" derler.  Bu da gösteriyor ki "Armenia" adi ile bilinen bölge hiç bir zaman onlarin asil çikis yeri degildir." 

Ifadenin Ingilizce asli kitapta söyledir: "As with so many other place names, the name "Armenia" designates a geographical region, not a people.  The Armenians call themselves "Haik" in their own language.  This already indicates that the area known as Armenia is in no way their place of origin." [Erich Feigl, "A Myth of Terror" Armenian Extremism: Its causes and Its Historical Context", Edition Zeit geschichte, Freilassing - Salzburg, 1986, p. 23].

Bu çok önemli bir bilgidir.  Onun için kelimeler üzerinde inçelikle ve hassasiyetle durulmasi gerekir. Evet, "ARMENIA" adi ile kendilerine aslinda "HAIK" (AY'IK, AY'IZ) diyen ve "ERMENI" adini Dogu Anadoluya sahip çikmak için kendilerine uyduruk bir ad olarak kullanan HAIKler arasinda bir bag yoktur. Zira, ANADOLU oldum olasi tarihte Türklerin yurdu olmustur. Gezginci Grekler, Romanlar ve Semitikler (ESMEciler, Yelciler) henüz Anadoluda yok iken, Anadolu yine de binlerce sene Tur/Turk/Oguz insaninin yurdu idi. M. S. 1071 tarihini Türklerin Anadoluya gelisinin ilk tarihi olarak gösteren Bati yazarlaridir. Bu tarih sahte bir tanimlama olup Batinin tarih yazma isine daha uygun oldugu için onun üzerinde israrla durulmaktadir. Tarih esi görülmemis yalanlarla ve bilinçli sekilde yanlis tanimlamalarla doludur ve bu tarih degistirmeleri hep Tur/Türk/Oguz dünyasine karsi isler bir sekilde yazilmistir ve yazilmaktadir da.  

Anadolunun aslinda Türkçe olan yer adlari ve insan adlari Anadolunun çesitli bölgelerini eline geçiren eski çag Greek (RUM) sehir devletleri zamaninda, Büyük Iskenderin Anadoluyu fethinden sonra Anadoluda gelisen Rum devletleri zamaninda, sözde "Bizans" adli Rum imparatorlugu zamaninda ve gerekse Romalilar zamaninda tamamen degistirilmistir. Böylece bu yerlerdeki eski Turan dünyasinin izleri silinmis ve silinemeyenler de gölgelendirilmis ve taninmaz hale getirilmistir.  Gerek Grekçenin ve gerekse sözde "Latincenin" aslinda Türkçeden yapilmis sun'i diller oldugunu daha öncede belirtmistim. Dillerini Türkçeden yapanlar elbetteki Anadolunun yer adlarini Türkçe olarak birakmazlardi. Dogu Anadoluya verilen sözde "ARMENIA" yer adi da degistirilmis adlardan biridir. 

Dogu Anadolunun tarihi en az M. Ö. 4000 senelerinde Sümerlere, M. Ö. 2500 yillarinda "HURRIAN" (HURRILER) adi ile bilinen Tur/Türk kavimlerine kadar gider. HURRILER ve onlarin bir kolu olan MITANNILER  ve onlardan sonra bölgede gelismis URARTU adi ile bilinen gruplar da dahil olmak üzere hepsi, "eklemli" bir dil konusan halklar idi. Dilleri Kafkasya bölgelerinde  konusulan Turan dillerindendi yani Türkçe idi. Bu görüsümüzü kanitlayan bir kaç HURRI süzünü burada açiklamak ve sizlerle paylasmak isterim. 

1.   HURRI adi çivi yazisi ile "U-UR-RI" seklinde veriliyor ve bu bilgiye dayanarak bu insanlara "tarihciler" HURRIAN demisler ki bu ad Türkçe olarak "HÜRRILER" anlamindadir.  Adin sonundaki AN eki eski Türkçenin çogul eki olup günümüzde kullanilan -LER, -LAR çogul eki gibidir.  Bu ekin Türkçedeki varligini Türkçe "EREN" yani "ERLER", ve "TÜRKAN" yani "TÜRKLER" gibi Türkçe sözcüklerde buluyoruz. Son eki IAN seklinde olan pek çok "Avrupai" yer adlari da bu Türkçe çogul ekinden yapilmistir. Böylece, "U-UR-RI" adini "HURRIAN" yapan ek Türkçedir ve "Hind-Avrupai" dilleri ile ilgili degildir.  

Diger taraftan "U-UR-RI" adi Türkçe olarak "U UR eRI" (O UR ERI) anlamli bir Türkçe deyimdir.  UR sözü aslinda Türkçe ÖRMEK fiilinin kökü olup buradaki anlaminda "ÖRI" (ÖRÜ, ÖRÜLMÜS-SEHIR) anlamindadir.  Sehirler birbirine örülmüs küçük oturum (köy, mahalle, vs.) bölgelerinden meydana gelen örü aglaridir. Bilindigi gibi UR sözü hem Sümerlerin UR ve URUK adli sehirlerinin de adidir. Buna ilave olarak Dogu Anadulunun en dogusunda Türkçe adli URMIYE gölünün adinda da vardir. Ayrica Dogu Turkistanin bash kenti olan URUMÇI nin adi da UR sözünü içerir.  Hurrilerin bas sehri URKESH olarak biliniyor.  Bu Türkçe sözümüz ayni zamanda "AVRUPA" dillerinde "sehir" anlamli "URBAN" sözcügün de köküdür. Bunlar tesadüflerin neticesi degildir ve Türkçenin ta Sümerlerden beri ve onlardan da önce ne kadar yaygin bir dil oldugunun kanitlaridir. Böylece, "U UR eRI" adi, yani Hurri degimi, yine Türkçe "O UR ERI" degimi oluyor.  Zaten HURRILERIN bas sehrinin adi da URKESH olarak verilmesi bu yorumumuzu daha da pekistiriyor.  


"HANNAHANNA" (HANNA-HANNA) bütün tanrilarin anasi olarak bilinir [(Nintu, Mah) - "the mother of all the gods".] Böylece bu ad bir "analik" kavramini tanimliyor. Bu Hurri sözcügü aslinda Türkçe iki sekilde görülebilir:  1) O tanrilarin anasi olduguna göre, O da bir tanriçadir. Böylece, O bir "HAN ANAANA" yani "AGA ANAANA", "BÜYÜK ANAANA", "TANRI-EÇE ANAANA" anlamli bir Türkçe sözcük olup tanrilarin anasini temsil eder. 2) O, bir ana olarak, bir ailenin hem en büyük anasini, "EÇE ANASINI", temsil eder ve hem de ana tarafindan "büyük anneyi", yani "ANNE-ANNE" yi temsil eder. Türkçede baba tarafindan "büyük anne" ise "ataana", "apaana" ve de "baba-anne" diye bilinir. Görülüyor ki Hurri, Sumer ve Hitit (Eti) dillerine ait olan bu 4,500 senelik HANNAHANNA sözcügü en azindan Türkçenin "ANNA-ANNA" (ANNE-ANNE)sözcügüdür. 

Türkçe de gerek "anaana" ve gerekse "ataana" deyimlerinin yerine kullandigimiz bir baska sözcük de NINE yahut NENE sözcügüdür. Iste Türkçenin bu sözcügünü de yine HANNA-HANNA adiyla es ad olarak buluyoruz. Zira Hanna-hanna'nin bir baska sekli de NINTU diye verilmektedir ki bu da Türkçenin "NINETÜ" (NINEDÜ, NENEDÜ, NENEDI) sözcügünün biraz degisik okunmus halidir.  Yani Hurriler de "anaana"ya hem ANNA-ANNA ve hem de NINETU  diyorlarmis. Bu da gösteriyor ki Hurriler bu günkü Türkçenin bir Anadolu agzini kullaniyorlardi.  Iste bu dörtbasi mamur Hürri sözü Türkçenin M.Ö. 2500 yillarinda, daha açikcasi, günümüzden 4,500 sene evvelinden Dogu Anadoluda yasayan ve konusulan bir dil oldugunun vazgeçilmez ve kusku götürmez bir delilidir.  

3.    Hurrilerin Bas ilahinin adi "bütün tanrilarin atasi olan" KUMARBIS idi [(Kumarbi(s)
 - 'the father of all gods' according to the Hurrians)].  Bu ada "KU-MA-R-BIS" seklinde bakildiginda adin yine Türkçe "KÜy-MA-ER-BA
Ș" (GÖY UCA BAȘ ERI, GÖK ULU BAȘ TANRI) anlaminda oldugunu görüyoruz ki bu da Türkçe GÖK ATA TANRI anlaminda eski Türk dünyasinda kullanilan bir deyimdir. 


4.    Baska bir Hurri sözcügü ise "HRD" seklinde bildirilen ve "HARPCI" [(Ugaritic HRD "warrior): a Hurrian loanword)] anlaminda olan sözcük olup Türkçenin "URDU" (hem ORDU (asker) anlamli ve hem de URDU (VURDU) anlamli sözünden baska bir sey degildir. Adin kökü Türkçe "urmak/vurmak" fiilinin kökü olan UR/VUR sözüdür. Ingilizce "WAR" (harp) sözü de Türkçenin bu sözcügünün degistirilmis halidir. Böylece Türk ordusunun ORDU adini ve onunla birlikte Türkçenin UR/VUR sözcügünü de  en az 4, 500 geride HURRILERIN dilinde buluyoruz.  

5.    Hurrilerin AY-TANRI sinin adi "KUSUH" seklinde veriliyor ki bu da yine Türkçe olarak "KUS-UH" ("KUSh O" ve "KÖZ O" / "GÖZ O") sözcükleridir. Zira AY ve GÜN eski Turanin Tur/Türk/Oguz törelerinde Gök Tanrinin "gözü" olarak bilinir ve bir sebeple de "GÖZ", GOZ, GUZ seklinde tanimlanir ve bilinirdu. OGUZ adi da bu Türkçe sözleri içerir ve eski Turan dünyasinda Gök Tanrinin, TUR gibi, baska bir adidir.  Ay ve gün ayrica "KUȘ" olarak ta bilinirdi ki bunlarin en basta gelenleri yirtici kuslar olan kartal, sahin, dogan, aksungur, vs. gibi kuslarla temsil edilirdi ve ayrica "KAZ" da yine bunlarin arasinda olan bir ad idi. Böylece, Hurrice "Ay-Tanrinin adi olan ve "KUSUH" seklinde okunan  ad "KUȘ-O" sözü de Ay'in bir "kus" olarak tanimlandiginin isaretidir. Ay-Tanrinin bu Hurri adinin Hititcesi ise "KASKUH" seklinde bildiriliyor ki bu ad da "KAS-KUH" seklinde Türkçe hem "KÖZ KÜK" (Gök Gözü) anlamli addir ve hem de "GÖK KAZI" anlamli bir addir. .  


Böylece Dogu Anadoluyu, en azindan ta M. Ö. 2500 yillarindan beri Türkçe dilli Tur/Türk insaninin yasadigi bir ülke idi.  Dogu Anadoluda bu eski Tur/Türk/Oguz varligi M.Ö. 1500 lerde MITANNI adi altinda da devam ettirilmistir. Mitanniler Hurrilerin devamidir ve Türkçe konusan Tur/Türk/Oguz kavimleridir.  Daha sonralari bölge URARTU adi ile bildirilen Turanlilarca ülke olarak yasanmistir. 

Bilindigi üzere, Dogu Anadolu, ezelden beri Orta Asyadan kalkip, gerek Hazar denizinin kuzeyinden Kafkasya yolu ile ve gerekse ayni denizin güneyinden Iran yolu ile Anadoluya, Orta Doguya, Misira ve Kuzey Afrikaya göç eden Tur/Türk/Oguz insaninin dünyaya yayilma yolunun üstündedir, konak otagidir, otlagidir ve durup yerlestigi bir bölgedir. 
 


6.    URARTUlarin kendi dillerindeki adi BIAINILI olarak bildiriliyor ki bu ad ile Dogu Anadolunun M. Ö. 860 - 585 arasi yine Türkçe konusan Türklerle meskün oldugunu görüyoruz. BIAINILI  adini "BI-AIN-ILI" seklinde yeniden tetkik ettigimizde, gördügümüz söz Türkçe "BEY AYIN ILI" (BAY AYIN ÜLKESI) anlamli sözü olup BEY, BAY, AY, AYIN ve ILI Türkçe sözcüklerini içermektedir. Bu ifade ile bu bölgede yasayan URARTULAR diye adlandirilan insanlar kendi ülkelerine Türkçe olarak "AY-BEYIN ILI", yahut "AY HANIN ILI", "AYHAN ILI" seklinde bir Türkçe ifade ile Dogu Anadoluyu tanimliyorlarmis.  Bunda da görüldügü gibi bu ad içinde dahi "ERMENI" adi ile karsilasmiyoruz.  Fakat, AY, AY HAN, AY BEY, BEY AY, AYHAN ILI Türkçe adlari ile karsilasiyoruz.  Böylece ülkelerini BI-AIN-ILI (yahut "AYHAN ILI") diye tanimlayan URARTULARin sözde "Ermeni" lerle her hangi bir dil ve soy iliskileri yoktur.  Sözde "ERMENILERIN" kendilerini "Urartularin" varisi yerine koymalari bir uydurmadan ve bos bir hayalden baska bir sey degildir.  Sunu da belirtmek isterim ki Urartu sanat eserleri ile Orta Asya ve Etrusk sanat eserleri arasinda büyük benzerlikler vardir. Örnegin, en basta gelen özellik Türk dünyasina ait olan bir nevi "virgül" biçiminde arslanlara ve diger hayvanlara takilan "kanat" örnegidir ki bu da Urartulu halkinin diger Turk dünyasi halklari ile kültür baglarinin oldugunu isaretler. 
 

Netice olarak diyebiliriz ki HURRILER, MITANNILER ve URARTULAR Türkçe dilli Tur/Türk/Oguz insanlari olup Dogu ve Güneydogu Anadolunun binlerce senelerdenberi olan sakinleri idiler. Kimse dil oyunlari ile bu gerçekleri degistiremez. 
 

Dogu Anadolunun Türklük geçmisi ile ilgili bu bilgileri bu sekilde dile getirdikten sonra, simdi tekrar ERMENI ve onunla ilgili bazi adlara gelelim.

7.    Dogu anadolu eskiden beri, suyu, otu ve çiçegi bol olan daglik bir bölge olmasi dolayisiyle her zaman ARICILIK yapilan bir bölge olmustur ve halen de öyledir.  Bu sebeple olsa olmalidir ki bu bölgeye, bir anlaminda,  yani "ARICILAR EVI", "ARICILAR ILI", "ARICILAR ÜLKESI" anlaminda "ARI-MEN-ÖYÜ" (ARMENIA) denilmis ve ikinci bir anlaminda "MEN ARI ÖYÜ" seklinde de bölgenin bol arisi olan bir yer oldugunu anlatan "MEN ARI ÖYÜ" (ARMENIA) Türkçe adi verilmistir.  Elbette ki bu deyim bir halkin adi olmayip Dogu Anadolu yöresinin bir yer adidir.

Gizli emeller pesinde kosan Batililar bu adi tarihe ve haritalara ARMENIA seklinde islemislerdir ve sahte "ERMENI" adi ile HAIKler ile yöre arasinda sahte bir ad bagi kurmuslardir.  Böylece, hiç ilgisi yokken dogu Anadolunun sözde "ARMENIA" adina benzer bir "ERMENI" adini kendilerine  HAIK diyenlere ad olarak vermekle bir ad benzerligi ortaya çikartilmis ve HAIKlere sahte bir toprak sahipligi ortami yaratilmistir. Dolayisiyle muthis bir oyun oynanmistir. Ad degistirmenin ne kadar önemli bir olay oldugunu bütün bunlardan görmekteyiz. 

ARMENIA adinda ki son IA eki Türkçe ÖY (EV) ekinin degistirilmis halidir. Örnegin, ayni eki TURKIA adinda da görurüz ki bu ad "TURK + IA" seklinde "TÜRK ÖYÜ" (TÜRK EVI) demektir. Nitekim Türkiye Türklerin evidir ve bu oldum olasi böyle olmustur.  Sayet, bazilarinin dedigi gibi, TURKIA adi Batililar tarafindan verilmis bir ad ise, bu onlarin Anadoluyu oldum olasi Tur/Tür/Oguz evi olarak bildiklerinden dolayidir. Yoksa Türklerin ala gözünü kara kasini sevdikleri için dememislerdir. ARMENIA adinin geride kalan "ARMEN" deyimi ise "ARI-MEN" (ARI YETISTIREN) yahut "MEN ARI" (BEN ARI)) anlamli Türkçe sözlerinin birlestirilerek degistirilmis halidir. Böylece, ARMENIA  adinin asli Türkçedir ve iddia edilenlerin tersine ne Hind-Avrupa dilleriyle ve ne de sözde "ERMENI" yahut "HAIK" adi ile bir ilgisi yoktur.   

8.     Dogu anadolunun bir "ARICILIK" yeri oldugunu kanitlayan baska bir ad daha vardir ki onun da üzerinde günümüzde pek çok oyunlar oynanmaktadir.  Bu ikinci ad da "KURDISTAN" adidir. Bilindigi üzere, buna benzer baska bir Türkçe ad da, halen Rusya Devleti hudutlari içinde var olan BAȘKURD Türklerinin ülkesi BAȘKURDISTAN adidir.   Bu ad özbe öz Türk olan bir Türk boyunun adidir. Bunlarin en basta gelen özelliklerinden biri, TATAR  ve KIPÇAK Türklerinde de oldugu gibi, "ariciliktir". Onlarin dilinde ARI ya verilen baska bir ad da "KURD" adidir.  Nitekim arinin henüz tam gelismemis yavru haline de Türkçe de "KURD" denir. Böylece, dogu Anadolu bir aricilik bölgesi olarak, bir baska ad ile "KURD-ISTAN" dir. Yani baska bir deyimle "ARI-ISTAN" veya "MEN ARI ÖYÜ" demektir.  


Böylece bölgeye Türkçeden deyistirilerek verilen "ARMENIA" adi "HAIK" larla hiç bir ilgisi olmayan bir yer addir ve asli Türkçedir. Bu ad yine bir baska Türkçe yer adi olan BALKAN sözü gibidir. Bu adlarin içinde baska anlamlar olmasina ragmen simdilik onun "aricilikla" ilgili yönünü dile getirmek istedim. "KURDISTAN" adi baska sekillerde de üzerinde dil oyunlari oynanan bir ad olup Bati tarafindan "KÜRT" diye adlandirilan "Türkleri" (SARI CANLARI ki bu ad Bizanslilarca SERACEN sekline dönüstürülmüstür)  Türklerden ayirmak için oynanan yalan dolan oyunlarina kaynaktir. Görüldügü gibi Türkçenin adlari ve sözcükleri üzerine ezeldenberi pek çok oyunlar oynanmistir ve halen de oynanmaktadir.  

9.    Bu bilgiyi bu sekilde belirttikten sonra simdi dönelim HAIK adina.  "HAIK" yahut "HAYIK" yahut "AYIK" adi, kendilerini  HAIK diye adlandiran bu insanlarin aslinda Türkçe "AY-TANRIYA" inandiklarini simgeleyen bir Türkçe ad olup "BIZ AY'IZ" (Biz AY'a inaniriz) anlamindadir.  Böylece bu adin asli da Türkçe olup yine "ARMENIA" adi ile ilgili degildir. "HAIK" (AYIK) deyimi Dogu Anadoluda konusulan bir Türkçe agizdandir.  Eski Turan dünyasinda büyük bir inanc serbestisi vardir ve kavimler neye inaniyorlarsa onun adini alabiliyor ve onun simgesini tasiyordu.  Bu arada Türk soylular TUR, TÜRK, TÜRÜK, OGUZ adlari ile bilindikleri gibi ayni zamanda "ALBASh" KIZILBASh" (ALTUNBASh) adlari ile de bilinerek günümüze kadar gelmislerdir. 

10.    HAIK adindaki H harfi aslinda bir sessiz ünsüz olup, Bati "dillerinde" çogu zaman Türkçeden kaçirilan sözlerin gizlenmesinde kullanilan bir harftir yani birden fazla kimlige sahip kaypak ve gerçegi gizleyici bir harftir. Bu harf HAIK adinda da Türkçe AY sözünü gizlemistir.  HAIK adi "AIK" seklinde bakildiginda Türkçenin AY sözünden kaynaklandigi görülür.  Ad söylendigi zaman zaten AY'IK seklinde oluyor ki bu da yine Türkçe AI'IZ anlamindadir, aynen "BIZ'IK (BIZIZ) Türkçe deyiminde oldugu gibi. Böylece kendilerini "HAIK" (AI'IK (AY'IZ)) Türkçe sözü ile tanimlayan sözde "ERMENILER" AY'a tapan bir grup olduklari gerçegini de yozlastirilmis bir Türkçe deyim ile belirtmekteler.  Gerçek su oluyor ki HAIK adinin ne "URARTU" ve ne de "ERMENI" adi ile de bir iisgisi yoktur. 

Bu durum karsisinda görülüyor ki "ARMENIA" ve "ERMENI" adlari sözde "ERMENILERE" yani HAIKlere ait degildir, yani "ERMENI" diye bilinen bir grup aslinda yoktu. Fakat bölgeye sahip çikma maksadiyla, HAIKlere sahte bir "ERMENI" adi uydurularak, Dogu Anadolunun bu eski "yer-adi" olan "ARI MEN ÖYÜ" aslinda kendini "AYIK" (HAYIK) Türkçe adi ile tanimlayan Aryan (arayan) asilli gruba aitmis gibi gösterilmistir ve gösterilmektedir.  Bu gibi sahte adlar haritalara geçirildikten sonra onlarin olumsuz etkisini silmek her geçen gün daha da zorlasir ve imkansizlasir. Bu oyunlari oynayanlar bu yan etkileri bilmektedirler.  Günümüzde "Ermeni soykirimi" uyduruk iddiasi Türklere karsi oynanan oyunlarin temelinde hep bu gibi uyduruk sebeplerle "yer asirma" oyunu ve kandirmacasi yatmaktadir.  Türk dünyasina ait yerlerin adlarini degistirmek yöntemi ile Türk topraklari Türk kimliginden uzaklastirmakta ve böylece yer (toprak) üzerinde uyduruk "sahiplik hakki" üretilmektedir. Bunun baska bir örnegi de özbeöz Turk topragi olan "KARABAG" adinin üstüne bir "NAGORNO"(DAGLIK anlaminda) sifat tanimlamasi konarak KARABAG topraklari üzerinde sahte bir "hak sahipliligi" üretmesidir.  

11.    Simdi dönelim DASHNAK gurubunun asIl adi olan "HAI HEGHAPOKHKAN DASNAKTSYTYUN" adina. Bu adin çözümü çok daha göz açici bir anlam içermektedir. Söyleki, "HAI HEGHAPOKHKAN DASNAKTSYTYUN" adi bir bütün olarak harf-be-harf  "POYUKH AY-KHAN-HSTAN KANDASH UGHTE" seklinde yeniden düzenledigimizde, ortaya çikan ad Türkçe olarak "BUYUK AYHANISTAN KANDASH ÖGTÜ" yani "BÜYÜK  AYHANISTAN  KANDASH EVITÜ"Türkçe sözünü içeriyor.  Diger bir deyimle kendilerini "DASHNAK" (Türkçe KANDASH sözünün tersi) diye tanimlayanlarin asil hedefi gizli bir ad içine saklanmis ve kendilerine ait olmasini diledikleri bir "Büyük Ayhanistan" yaratmaktir.  HAIKlerin (AYIKler) kendilerine HAYASTAN (Türkçe AYISTAN sözünden) demeleri bu çözümümüzün dogrulugunu kanitlar. Türkçeden hazirlanmis bu uzun ad, bütün Hind-Avrupa dillerinde oldugu gibi, kirilarak yeniden dizilmis ve ortaya sanki "ermenice" imis gibi "HAI HEGHAPOKHKAN DASNAKTSYTYUN" adi çikarilmistir.  Görüldügü gibi sözün asli Türkçedir ve Türkçeden asirilmistir.  

Bu yöntem bütün Avrupa dillerinin yapiminda kullanilmistir. Belli ki  "Ermenice" diye bilinen dil de yine ayni yöntemle Türkçeden kirilarak yapilmis bir dildir.  Zaten HAIKlarin çogunun adi Türkçe adlarin degistirilmis halidir. Görüldügü gibi bu uzun deyimin içinde de yine "ERMENI" sözcügu yoktur.  Böyleçe "ERMENI" adi uyduruk bir ad olup kendilerine HAIK (AYIK) diyen ve soyu Aryan olan gezginci gruba ait degildir.  Dikkat edilmelidir ki adin en basinda kullandiklari HAI yahutHAY sözü de Türkçenin "AY" sözüdür ve kendilerinin "AYA" inanan bir grup olduklarini tekrar isaretlemektedir. ZatenAYHANISTAN adi da bunu isbatlamaktadir.  Bilindigi üzere "AY HAN" "OGUZ-KAGAN" in alti oglundan birinin adi adi olup eski Türk dünyasinca kutsal bir addir. AYHAN adi Türkler arasinda yaygin bir sekilde kullanialn bir Türk adidir. Diger gezginci gruplarin yaptigi gibi bu ad da HAIKlarca Türkçeden kaçirilip ve gizlenmis haliyle kendilerine maledilmistir.  AdinAYHANISTAN veya HAYASTAN (AYISTAN) seklinde seçilisi, adi ve kavrami seçenlerin din teskilati ile is-birliginde olduklarinin isaretidir. Gerçekte kilise din kiliginda isleyen bir siyasi ve askeri teskilattir ki bir ülkeyi içinden vurmak için düsünülmüs en mükemmel kurumdur. Görüldügü gibi gizli bir emel güdülmektedir.  Emel gerçeklestiginde Türklerin hem topraklari ve hem de onbin seneyi askin Ata yadigari olan töresel ve kutsal-ata adlari ve de kültürü de gaspedilmis olacakdir. 

Görüldügü gibi, Dogu Anadoluya nereden geldikleri dahi pek belli olmayan ve eski çaglardan beri Türk ülkesinde bir nevi misafir edilen, kendilerini Türkçenin AY sözünden kaynaklanan HAIK adi ile adlandiran, kendilerine kurmak istedikleri yerlere yine Türkçe "HAYASTAN" (AYISTAN) adini veren, özel olarak ta bir siyasi emel ugruna "BÜYÜK  AYHANISTAN  KANDASH EVITÜ" Türkçe ifadesinden kirilarak yapilmis "HAI HEGHAPOKHKAN DASNAKTSYTYUN" yapma adi altinda Türk insanini her firsatta kiran bu Aryan grubun kimligini belirleyen bu adlarin Türkçeden ve Türk dünyasindan kaçirilmis olduklari kusku götürmeyecek kadar  asikardir. 

Ad degistirme oyunu diger Avrupa dillerinde de  yapilmis oldugundan HAIKlar bu iste yalniz degildirler.  Basta "Greek" (Rum) ve "Roman" (sözde "Latin") yapma dilleri olmak üzere, diger Avrupa dilleri de Türkçeden asirilmis dillerdir. Eski sehir-devletli Rumlar (Grekler), Rum Bizans Imparatorlugu ve Roma Imparatorlugu ve günümüze kadar benzer kökenden gelen pek çok baskalari da bu isi çok ustalikla basarmis durumdadirlar. Simdiki "Hint-Avrupa" dillerine ait sayisiz sözcüklerin desifre edilerek kökenlerinin Türkçe oldugu gösterilebilmektedir ki bu durum da Türkçenin kaçirildigi gerçeginin tanigidir.  Böylece kaçirilan, binlerce sene günes'e, ay'a ve Gök Ata Tanriya tapan Turan dünyasinin "GÜNES" dili olan Türkçedir. 

Bir milletin dili çalinirsa, o milletin tarihinde üretmis oldugu her sey aninda dili çalan tarafa baska bir ad altinda aktarilmis olur. Bu durum Türk dünyasina ait medeniyetin farkinda olmadan devamli sekilde kanamasi ve birilerinin elinin devamli sekilde Turan dünyasinin gelistirdigi medeniyet küpünün içinde olmasi demektir. Gizlilik içinde çalisan karsi tarafi anlamak için onun sizin dilinizden ürettigi dilini bilmek ve sizden kaçirilanlari baska bir kalip altinda yeniden ögrenmek gerekir ki bu da devamli sekilde zaman, emek ve güc kaybettiren bir durumdur. Ayrica ad, dil ve din degistirme yoluyla insanlar kendi soyundan uzaklastirilabilmekte ve ayni soydan olan halkin bölünmesi, birbirine karsi düsman edilmesi oyunbazlarin elinde rahatlikla saglanabilmektedir.   

Aryan Avrupa "medeniyetinin" temelinde Türkçeden gelistirilmis dilleri için gerekli sözcükleri Türkçeden yapma töresi yatmaktadir. Ne var ki itiraf edilmeyen bu gerçek, olasilikla, halk kütlesini tepeden yönlendiren çok az bir grup tarafindan bilinmektedir. Dünya halki "eski dünya dilleri ve tarihi" konusunda bilinçli sekilde üretilmis yalan ve yanlis masalimsi "bilgilerle" kandirilmistir.  Bu görüntüyü bilmek Türk dünyasi için çok önemlidir, çünkü, simdilerde oldugu gibi, geçmiste de yok edilmeye hedef hep Türk dünyasi olmus ve yikilanlar da çogunlukla Türk dünyasindan olanlar olmustur. 


Selam ve sevgi ile,

Polat Kaya

19/02/2007