[Fwd: Etrüksler-Truvalılar-Hattiler ve Lemnos Stele]

Etrüsklerle ilgili bazi buluslar hakkinda.

 Selam ve sevgi ile sunulur.

Polat Kaya


-------- Original Message --------

Subject:

Etrüksler-Truvalılar-Hattiler ve Lemnos Stele

Date:

Mon, 11 Jun 2007 20:12:32 +0300

From:

"METIN GUNDUZ" <metingunduz@...>

To:

"POLAT KAYA" <tntr@...> 

Değerli  Polat Ağabey ,

 

Bu seneki The American Journal of Human Genetics dergisindeki araştırma  ile

( Mitochondrial DNA Variation of Modern Tuscans Supports the Near Eastern Origin of Etruscans )  , 

anne tarafından kalıtımla ilgili , insan topluluklarının Mitokondrilerindeki DNA analizine dayanan

öyle kolay kolay tartışma kabul etmez  yani kesin bir şekilde ispatlanmasına şahit olduk.

 

  Roma İmparatorluğunun ve medeniyetinin kurulmasında temel olan  Etrüks medeniyetinin önemi

pek öyle tartışmaya bile açık olmayan genellikle fikir birliğinde oldukları  bir konu olduğundan 

Tuscany ve çevresinde göç ederek yerleşen ve kendilerini RASSENA olarak tanıtan bu ,

Ön-Türk kavimlerinin  , aradan binlerce sene geçmesine rağmen % 17.5 gibi Avrupa kıtasının

hiçbir yerinde görülmeyen yüksek bir oranda Anadoludaki mitokonrial DNA yı taşımaları

senelerce süren tartışmaya son vermesi gerekir.

 

 Sadece insanların değil İtalyada Etrükslerin yerleştikleri yerlerdeki  ineklerin dahi

Anadoludaki  ineklerle DNA benzerliği göstermesi bu Ön-Türklerin göçerken sürü

hayvanlarını da beraberlerinde götürdüklerinin bir delili DNA benzerliği %60 oranında .   

 

 Tuschany deki bugünkü insan ve hayvan topluluklarının aradan geçen binlerce yıla rağmen

DNA larında Anadoludaki insan ve inek DNA sını yüksek frekansta bulundurmalarının 

  (beraber göç etmeleri dışında ) başka bir izah tarzı olamaz .

   

   Hattiler ve onların kurdukları  kültür ve dini inanış üzerine sonradan gelen Hititler in de

tıpkı Etrüksler gibi ( Kurban edilen hayvanların Karaciğerini Anatomik olarak okuma inanışına

ve Uçan Kuşların uçuş şekillerini analiz ederek istikbalde olacak olayları önceden görme Aynı Dini

inanışta olmaları da çok enterasan ve aradaki çok sıkı bir Dini inanış bağı gösteren bir adet

 ( Haruspicy  ve  Augury ) .

  

   İndo-European Hititlerden önce Anadoluda medeniyet yaratan ve Agglutinatif bir dil konuşan

 Hatti ler in ve Truvalıların da tıpkı  Etrüksler ve Lemnos adasındaki Ön-Türk kavimleri gibi  

en azından akraba olan kavimler  olduğuna ve birbirinin dilini anlamada güçlük çekmediklerine

inanıyorum.  Belkide aynı Aglutinatif Türk dilini konuşuyorlardı .

 

   Etrükslerin Vatikanı denilen 12 şehrin dini liderlerinin her sene toplandıkları ORVİETO nun da

sonunda bulunduğuna inanan İtalyan arkeologların da Siena ve çevresindeki kazılarını ilerki

senelerde artıracaklarına ve daha birçok delili ortaya çıkaracaklarına da hiç şüphe yok .

 

   Çok ilginç bir mitolojik özellik te  Etrükslerin , Kanatlı ve Yılan kuyruklu Arslan (Gök gürlemesi

fırtına ve şimşekleri temsil eden ) tanrısı ile - Türkmenistanda Gönür Tepedeki kazılarda mezar

ve tapınak duvarlarındaki kanatlı aslanın ve yılan motiflerinin (Aynı Mitoloji)  olması .

 

  Polat Ağabey , mektubuma son vermeden , aynen sizin ısrarla ortaya koyup delillerle

ispat ettiğiniz tarihi gerçekler üzerine  asırlardan beri oynana gelen  , kasıtlı ve yanlış

bilgilendirilme konusunda  Michigan Üniversitesi Near Eastern Studies üzerine

Paleantoloji Profösörü Norman Yoffee nin 2005 baskılı Myths of the Archaic State

(Cambridge University Press) kitabının 6. ve 7. sayfalarında açıkça sizin söylediğiniz

şekilde (Tarihi gerçekleri değiştirmeyi)

"Rules of the game "- old and new - paragraf girişi ile açıklamaktadır.

  Çünkü akademik başarı , işe alınma veya alınmama ve kıdem atlama ve ün yapma bu bahsedilen

"Rules of the game" i öğrenip öğrenmemenize bağlıdır diyor .