Re: [baldakituzum] Syzygy ve çizgi ve de DELIRI UM ile ilgili sözcükler

Degerli Arkadașlar,


Merhaba hepinize.  Aydogan KEKEVI Bey belirttiler:

"Bir de üstüne gidilmesi gereken, tıp dilinde kullanılan ve latince kökenli olduğu idddia edilen "DELİRİUM" sözcüğü vardır. Üstelik sözcüğün kökü yalın olarak alınmış salt "...rium" eklenmiştirki bunun da -bir varsayım olarak yazıyorum, kesin değil- "deliriyorum" dan dönmüş olma olasılığı da vardır.

Sözlüklerdeki anlamı da bizim "Deli" ile yüzde yüz örtüşmektedir."


Aydogan KEKEVI Bey gözleminde çok dogru ve hakli.  Ben bu sözcügün çözümünü yapali bir kaç sene oldu. Așagida gerek bu suzcügün ve gerekse bununla ilgili bazi diger sözcüklerin açiklamasini sizlerle paylașmak isterim.1.    Ingilizce DELIRATION sözcügü (aberration of mind; irrational action or speech; delirium) șeklinde tanimlaniyor, [Webster's Collegiate Dictionary, 1947, p. 266], ki Türkçe "aklini kaybetmek, deli olmak, mantiksiz davranișlar yapmak ve ipe sapa gelmez sözler konușmak" kavraminin tanimidir. Kisacasi, "DELIRMEK" kavraminin tanimi oluyor.  Böylece, DELIRATION sözcügü harf-be-harf "ATO-DELIRIN" șeklinde deșifre edildiginde, kelimenin aslinin Türkçe "ADI DELIREN" șeklinde Türkçe "DELIREN" kavramini tanimlayan bir ifade oldugu görülüyor. Bu dolayli tanimlama ile "DELIREN" bir kimsenin hali Türkçe degimlerle tanimlandiktan sonra Türkçe ifade kirilip yeni bir kalipta șifreleniyor. Buna "anagarm yapma" denilmektedir. "ANAGARM" yapma yoluyla Türkçeden yapilan "Hint-Avrupa" dillerinin sözcüklerinde çogu zaman gereginden fazla Türkçe sözcükler kullanilmaktadir ki bu sözcügün Türkçeden yapildigi gerçeginin gizlenmesi kolaylașitiriyor ve aslinin Türkçe oldugunu taninmaz yapiyor. Tanimlamadaki fazlaliklara "sargi" (wrapping) deniyor.  Belli ki Türkçeyi degiștirerek ondan çeșit çeșit yeni diller türetme olayi eși görülmemiș bir gizlilik içinde binlerce seneden beri yapilmaktadir!


2.    Ingilizce DELIRIUM (a more or less temporary state of mental disturbance, characterized by confusion, disordered speech, and often hallucinations) șeklinde tanimlaniyor, [Webster's Collegiate Dictionary, 1947, p. 266], ki Türkçe "delirme, aklini kaybetme" olayinin tanimlamasidir.  


DELIRIUM sözcügü "DILIRME-U" șeklinde deșifre edildiginde Türkçe "DELIRME O" kavram tanimlamasi oldugu görülür. Böylece bu sözde "Ingilizce" kelimenin kökü de yine Türkçe "DELI" sözünün çekimlerinden kaynaklanmiștir.  Sayisiz "Ingilizce" sözcükler bu yöntemle Türkçeden hirsizlandigi gibi  DELIRIUM sözcügü de onlardan biridir.


Ingilizce DELIRIOUS (having a delirium; raving; frenzied) șeklinde tanimlaniyor, [Webster's Collegiate Dictionary, 1947, p. 266], ki yine delilikle ilgili bir tanimlamadir.  Sözcügün DELIRIOUSLY ve DELIRIOUSNESS șekilleri vardir.  


3.    DELIRIOUS sözcügünün harf-be-harf "DELIRIS-O-U" șeklinde deșifre edilmiș hali Türkçe "DELIRIŞ O" anlamli  degim oluyor. 


4.    DELIRIOUSLY sözcügünün harf-be-harf "DELIRISLU-O-Y" șeklinde deșifre edilmiș hali Türkçe "DELIRIŞLI O" (DELIRMIŞ GIBI) anlamli degim oluyor.


5.    DELIRIOUSNESS sözcügünün harf-be-harf "U-OSE-DELIRNISS" șeklinde deșifre edilmiș hali, Türkçe M harfinin N harfine kaydirmasiyla,  ve SS = Ş ,Türkçe "O ÖZÜ DELIRMIŞ" ifadesinin degiștirilmiș ve yeniden düzenlenmiș hali oluyor.  


6.    Ingilizce DELINQUENT (Latin "DELINQUENTIS",  a delinquent person, a juvenileșeklinde tanimlaniyor, [Webster's Collegiate Dictionary, 1947, p. 266], ki Türkçe "kaygusuz, sorumsuz, davranișlarini pek düșünmeden yapan kiși, genç kimse" olarak veriliyor.  


Ingilizce DELINQUENT sözcügü harf-be-harf "DELI-QENTU-N" șeklinde deșifre edildiginde, sözcügün aslinin Türkçe "DELIKANDU" (DELIKANTI, GENÇTI) anlamli degimi oldugu görülüyor.  N harfi olasilikla sargidir.


7.    Ingilizce DELINQUENTLY sözcügü harf-be-harf  "DELI-QENLYTU-N" șeklinde deșifre edildiginde, sözcügün aslinin Türkçe "DELI KANLIDU" (DELI KANLIDI, GENÇTI, akli havalardadi) anlamli degimi oldugu ve delikanlilik çagindaki gençleri tanimladigi görülüyor. Belli ki bu da Türklerin gözünün içine baka baka Türkçeden hirsizlanmiștir ve kimsenin de haberi olmamiștir.


8. Ingilizce "JUVENILE" (Latin "JUVENILIS from "JUVENIS" meaning "young") șeklinde tanimlaniyor, [Webster's Collegiate Dictionary, 1947, p. 548], ki Türkçe "genç insan" anlamindadir.  Halbuki Latince "JUVENIS" sözcügü harf-be-harf  "JIVENUS" șeklinde deșifre edildiginde, sözcügün aslinin Türkçe "CIVANUZ" (GENÇIZ) anlamli sözcügü oldugu ortaya çikiyor. Böylece kaynak yine Türkçedir. LATINCE SÖZCÜKLER: 


Yukarida verdigim "DELI" kavrami ile ilgili "Ingilizce" sözcüklerin kaynaginin Latince "DELIRARE" ve/veya "DELIRIO" sözcükleri oldugu iddia edilebilir ki bu haliyle bu iddia bir "beyaz yalan" olur, yani yari dogru yari yalan olan bir ifade.  Dogruluk tarafi sözcügün "Latinceden" kaynaklanir olabilecegidir.  Yalan olan tarafi șudur ki Latince kaynak sözcük dahi yine Türkçeden yapilmiștir, fakat nedense Türkçenin adi bile anilmaz. Zira sahtece iddia edilir ki dünyada "Latince", "Grekçe" ve "Semitik" diller konușulurken "Türkçe" henüz ortalarda yoktu bile.  Bu gibi bir iddialar da insanlik tarihini bilinçli șekilde degiștiren bir sürü yalanlarin en büyüklerinden biri olup Türkçeyi eși görülmemiș bir șekilde inkar eder. Inkar eder çünkü pek çok diller "anagram" yapma yöntemiyle Türkçeden hirsizlanmiș dillerdir!   Birileri sizin arabanizi çalip, rengini degiștirdikten ve öteberisinde degișiklikler yaptiktan sonra onu size kendi arabasi gibi tanitiyorsa, yapilan degiștirmeler olayin hirsizlik oldugunu degiștirmez!


Latince "DELIRIO" sözcügü (to be crazy, insane, to rave) șeklinde tanimlaniyor, [Cassell's Latin-English English Latin dictionary, 1962, p. 72-73], ki Türkçe "DELI" kavraminin tanimlamasidir.  DELIRARE Italyancada "to rave" olarak veriliyor ki Türkce "çildirmak, çilginca bagirip çagirmak, hezayanetmek" anlamlidir. Simdi șu Latince sözcüklere bakalim. 


9 a.    Latince DELIRARE sözcügü "DELIRER-A" șeklinde Türkçe "DELIRER O" (DELIRIR O, ÇILDIRIR O)degiminin yeniden düzenlenmiș halidir.


9b.    Italyanca DELIRANTE sözcügü "DELIRENT-A" șeklinde Türkçe  "DELIRENDI O" yahut "DELIRENDI" degiminin yeniden düzenlenmiș halidir.


10.    Latince DELIRIO sözcügü "DELIRI-O" șeklinde Türkçe "DELIRI O" degiminin yeniden düzenlenmiș halidir.


11.    Latince DELIRATIO sözcügü "DELIRTI-O-A" șeklinde Türkçe "DELIRDI O" degiminin yeniden düzenlenmiș halidir.


12.    Latince DELIRUS (silly, crazy)   sözcügü "DELIRUS" șeklinde Türkçe "DELIRIŞ" degiminin yeniden düzenlenmiș halidir.


13.    Latince DELIRUSUM (silly, crazy) sözcügü "DELIRMUS-U" șeklinde Türkçe "DELIRMUŞ O" degiminin yeniden düzenlenmiș halidir.


14.    Konu açilmișken Ingilizce "INSANE" sözcügü "SINNE-A" șeklinde deșifre edildiginde, onun da kaynaginin Türkçe "CINNI O" sözü oldugunu burada belirtmek isterim. CINNI  (CINLI) Türkçede "DELI" demektir. Türkçe kaynaktaki "C" harfi "INSANE" sözcügünde "S" harfine dönüștürülmüștür. 


Böylece, bütün bu sözde "Ingilizce" ve de "Latince" sözcüklerin asli Türkçe ifadeler olup onlar "anagram" yapma yoluyla degiștirilerek taninmaz hale  getirilmișlerdir. Bütün bu çakișmalarin dilciler tarafindan dürüst bir șekilde izah edilmesi gerekir. Sapik ve dolambaçli izahlar yerine bu dillerin Türkçeden bilincli șekilde hirsizlanmiș olduklari kabul edilip açik bir dille söylenmelidir. 


Dikkat edilmelidir ki Latince sözcüklerin de Türkçe ifadelerden yapilmiș oldugunu bulmamiz eșsiz bir tarihi gerçegi belgeler.  Bu gerçek Türkçenin Latinceden çok daha eski bir dil oldugu gerçegidir.  Roman gezgincileri Italyaya gelip, Turanli ALBEN, SAKA ve ETRÜSK Tur/Türk/Oguz insaninin "AL TANRI" yahut  "KIZIL ELMA" adi altinda kurup en az yüz yil idare ettigi, șimdiki adi "ROMA" olan kutsal baș kenti, eski Italyanin yerli insani olan bu Türklerden alincaya kadar Türkçe binlerce sene evvelinden dünyada yaygin șekilde konușulan ANA/ATA tek dil idi. Günümüzde konușulan pek çok diller, ki bunlarin bașinda Greek, Latin ve Semitik diller gelmektedir, bu ana/ata dilden bilinçli șekilde yapilmișlardir.  


Gerçekte TÜRKÇE GÜNEŞE TAPAN çok eski TURAN dünyasinin dili olan "GÜNEŞ DILIDIR". Türkçe sözcükler"GÜNEŞ", "GONUŞ" (konușma, dil), ve "GANIŞ" (kaniș, anlayiș) Türkçenin GÜNEŞ DILI oldugu gerçeginin belgeleridir!


Umarim bu açiklamalar konu ile ilgilenen okurlara Türkçenin ne kadar eski bir dil oldugu gerçegini delilleri ile isbatlamiș olur. Selam ve sevgi ile,

Polat KayaAydogan Kekevi wrote:
 

Çizik'in sonundaki "ik" ekiyle geçen sözcükler sayıca azdır.

Bunlardan biri de  -yanılmıyorsam- Gaziantep ve yöresinde kullanılan "gelik"tir.

Anlamı "Ali geldi mi/orada mı/döndü mü" türü bir sorunun "gelmiş"(0rivayet) ve "geldi" (şimdiki zaman, gördüm)nin yanıtının dışında "burada, mevcut" anlamındadır. 

.......................

Bir de üstüne gidilmesi gereken, tıp dilinde kullanılan ve latince kökenli olduğu idddia edilen "DELİRİUM" sözcüğü vardır. Üstelik sözcüğün kökü yalın olarak alınmış salt "...rium" eklenmiştirki bunun da -bir varsayım olarak yazıyorum, kesin değil- "deliriyorum" dan dönmüş olma olasılığı da vardır.

Sözlüklerdeki anlamı da bizim "Deli" ile yüzde yüz örtüşmektedir.

Esen kalınız

Aydoğan KEKEVİ

 

----- Original Message -----

From: kemal dinler

Sent: Friday, November 16, 2007 12:37 PM

Subject: RE: [baldakituzum] Syzygy ve Xizgi


 

Türkiye Türkçesindeki ÇİZİK kelimeside aynı anlama geliyor .
saygılar.
 

(kml) 


To: baldakituzum@ yahoogroups. co.uk
From: izgilik@gmail. com
Date: Fri, 16 Nov 2007 09:21:10 +0600
Subject: Re: [baldakituzum] Syzygy ve �izgi

 

KAZAKCADA SIZIK (SYZYK) KELIMESI CIZGI, CEKILMIS HAT, KERTIK ANLAMLARINA GELIR

BU KELIME OZ TURKCE BIR KELIMEDIR

 

On 11/16/07, Gülfidan <gul.fidan@yahoo. de> wrote:

 

Gönderen:

Polat Kaya tntr@compmore. net

 

 

Erhan Berber, 


Merhaba Erhan.  SYZYGY sözcügü kavram olarak Ingilizce "ALIGNMENT", yani bir "ÇIZGI yapacak şekilde hizaya gelmek" anlaminda olduguna göre, SYZYGY Türkçe ÇIZGI sözünün "anagram" yoluyla degiştirilmiş ve hirsizlanmiş bir hali olmalidir.  Böylece arkadasin ve sen görüşlerinizde dogrusunuz.  Belli ki SYZYGY de Türkçeden kaçirilmiş başka bir sözdür.  Bu konusmanin bir yan etkisi olarak, Ingilizce "ALIGNMENT" sözcügünün de gerçek kimligi ortaya çikmiş oluyor.  Şöyle ki: 

"ALIGNMENT" sözcügü harf-be-harf  "NN-GELMATI" 
şeklinde deşifre edildiginde ortaya çikan sözün Türkçe "yaN-yaNa GEMEDI" tanimlama ifadesinden yapilmiş oldugunu görüyoruz. Dikkat edilmelidir ki Türkçe  YANYANA sözünden yalniz iki N harfi saklanmiş ve digerleri düşürülmüştür.  Bilindigi üzere "YANYANA GELME" olayinda yanyana gelen noktalar bir ÇIZGI" teşkil ederler. Gökte üç veya daha fazla gezegen yanyana geldiklerinde (HIZAYA gelme) yine bir çizgi teşkil ederler.  Böylece, bu sözde Ingilizce "ALIGNMENT" sözcügü de Türkçeden hirsizlanmiş bir tanimlama ifadesinin degistirilmiş halidir. 

Latinçe sözcük "LINEAMENTUM" (line drawn with pen or pencil, geometrical line), [Cassell's Latin-English English Latin dictionary, 1962, p. 146], Türkçe "ÇIZGI" karşiligidir.  LINEAMENTUM  sözcügü harf-be-harf  "EN-EN-ULMATI- M"  şeklinde deşifre edildiginde ortaya çikan sözün Türkçe "yENyENe OLMADI" yani "YANYANA OLMADI" tanimlama ifadesi oldugunu görüyoruz.  Yukarida da belirttigim gibi "yanyana olan noktalar bir ÇIZGI yaparlar". Bu da gösteriyor ki bu sözde "Latin" sözcük de Türkçeden hirsizlanmiştir. 

Dikkat edilmelidir ki birbirine "bir boyunduruk ile baglanmiş olanlar da yine "yanyana" getirilmiş olanlardir.  Ben gerek Latince SYZYGY sözcügünü ve gerekse Grekçe SZYGOS sözcüklerini bulamadim.  Bana öyle geliyor ki pek çok sözcüklerin tanimlanmasinda verilen "sözde "ad olgulari" (etymology) bilgilerinde oldugu gibi bunlar da okuyuculari yalniş bilgilendirmeden başka bir şey degildir.   

Bütün bu açiklamalar da gösteriyor ki bütün Avrupa dilleri Türkçenin sözcüklerini ve kavramlari tanimlama ifadelerini yeni kaliplara sokarak kendilerine uyduruk sözcükler ve de diller yapmişlardir.  Bu gerçegi senelerden beridir bütün yazilarimda dile getiriyorum.  Ne gariptir ki bu buluşuma ençok karşi çikanlar da yine Türkler oluyor! Her halde Avrupali propagancilarin dediklerinin "gerçek" olduguna iyice kandirilmiş olduklarindan olsa gerek!. 


Selam ve sevgi ile,

Polat KayaErhan Berber wrote:
 

Bir arkadasimdan (NC) gelen iletide aynen soyle yaziyordu:

"... abinin sozunu ettigi kelime SYZYGY turkcemizdeki cizgi ile cagrisim yapiyor ve ayni kokten gelme herhalde ayrica astronomide uc veya daha fazla  gokcisminin bir cizgi uzerine gelmesi anlaminda kullaniliyor. " 

Syzygy kelimesi icin bu anlamlar Wikipedia'da da destekleniyor.

http://en.wikipedia .org/wiki/ Syzygy
"Syzygy ( IPA: /ˈsɪzɨʤi/) is a kind of unity, especially through coordination or alignment, most commonly used in the astronomical and/or astrological sense.[1] Syzygy is derived from the Late Latin syzygia, "conjunction, " from the Greek σύζυγος (syzygos), "yoked together."" 

Acaba bu kelimelerin anlamca "sezgi" ile de bir iliskisi olabilir mi?

Macarca bilen varsa, "cizgi"nin Macarcasi ne?

Sevgiler,

Erhan