Re: [baldakituzum] Nifak, Hiyanet ve "conspiracy"

 

Sayin Bülent Esinoglu ve Degerli Arkadașlar,


Merhaba!  Yanitiniz için teșekkür ederim. Yeni iletinizde dillendirdiginiz "HIYANET" ve "CONSPRACY" sözcüklerinin de gündeme gelmesine ön ayak oldunuz.  Bunlar hakkindaki görüșlerimi așagida sizlerle paylașiyorum. Yalniz, tanitmak istedigim konu, Türkçeyi ve onun geçmișini çok yakindan ilgilendiren bir konu oldugundan, yazinin sabirla, dikkatle ve düșünerek okunmasini dilerim.    

"Nifak" kavraminda elbetteki gizli bir plan vardir ve bu plan C'nin A ve B'ye karși olan "kara" (hain) düșüncelerini içerir. HIYANET kavrami da öyledir. HIYANET bileșik bir sözcüktür ve benim görüșümde Türkçe "HAYIN" + "ET" sözcüklerinden yapilmiștir ki bu haliyle "HAIN OLMA" ve "HAINLIK ETME" anlamli olup asli yine Türkçedir.  Her ne kadar sözlükler onun bir "Arapça" sözcük oldugunu iddia ederlerse de bu iddia gerçegi yansitmamaktadir.  Bu bileșik sözcük yapisinda gerek HAIN (HAYIN) ve gerekse "ET", yani "etmek" fiilinin kökü, Türkçe sözcüklerdir. 

Buna benzer bir sözcük te Ingilizce "HEINOUS" sözcügü olup, "HEUINS-O", U = Y =V,  șeklinde yeniden dizildiginde,  C/S degișimi ile, sözcügün Türkçe "HAYINSE O" (HAINCE O) sözünden yapilmiș oldugunu da görüyoruz. 

NIFAK ve HIYANET konusu ile ilgili olarak Ingilizce "CONSPIRACY" sözcügünü de dile getirdiniz.  Conspiracy "gizli plan" deyimi ile tanimlanabilirse de kelimenin asli "Latinceye" ve oradan da yine Türkçeye dayanir.  Izah edeyim:

Sözlüklere göre, Latince CONSPIRO degimi Ingilizce "CONSPIRE" degiminin kaynagi oluyor ve șu șekilde tanimlaniyor: "to blow or breathe together; of instruments, to blow together, sound together.  To agree, harmonize in opinion and feeling; in bad sense, to conspire" [Cassell's Compact Latin-English and English-latin dictionary, Cassel-London, 1962, p. 58]., yani, "birlikte üflemek veya birlikte nefes almak; musiki aletlerini çalarken, birlikte üflemek, birlikte ses çikarmak.  Anlașmak, fikirleri ve duygulari birleștirmek; kötülük anlaminda "fesat maksadi ile gizli ittifak yapmak, el birligi ile çalișmak, anlașmak, șuikast hazirlamak".[ Redhouse Ingilizce-Türkçe Sözlük, Istanbul, 1980, s. 203].

Ayrica, "conspiracy" ile ilgili Latince "CONSPIRATUS" (conspirator) sözcügü "sworn together, united by oath" șeklinde tanimlaniyor, yani "beraberce yemin etmișler ve yeminle birleșmișler" anlamli bir sözcük oluyor. Bu Latince sözcükle ilgili olarak  "suikastcilar" anlamli CONSPIRATI yahut CONSPIRATIORUM (conspirators) da veriliyor.  Şimdi bu sözcükleri biraz daha yakindan inceleyelim:


1.    Latince CONSPIRATUS sözcügü harf-be-harf "SUICAST-PON-R", Latince C=K,  șeklinde yeniden deșifre edildiginde Türkçe "SUIKAST YAPAN ER"  degimini buluyoruz ki bu da "SUIKASTCI", yani "CONSPIRATOR" sözcügünü Türkçe olarak tanimlayan gayet dogru bir ifadedir. Bașka bir degimle bu "Latince" sözcük Türkçeden alinmiș bir tanimlamanin, yeniden düzenlenmiș bir hali olup sözde "Roman" dili kalibina dökülerek Romanlaștirilmiștir ve dünyaya "Latince" oldugu șeklinde sahtekarca tanitilmiștir.  Bu durum birisinin bir bașkasina ait bir arabayi hirsizladiktan sonra,  rengini ve göze gelen öte berisini degiștirdikten sonra kendisine ait oldugunu iddia etmesinden farkli degildir.  Yani olay bir "HIRSIZLIKTIR"!  Türkçe sözleri degiștirip bașka kaliblara sokma iși ise bir "DIL" hirsizligidir ve en azindan bir insanlik suçudur.  Bütün bu gibi sözcüklerin yapilanmalarinda sözcügün kaynaginin Türkçe olduguna dair hiç bir belirti izi brakilmamiștir. 

Not: Dikkat edilmelidir ki yazilarimda kullandigim "SÖZ" degimi ile birden fazla Türkçe sözcükleri içeren Türkçe kavram tanimlayan degimleri kasdediyorum.  "Sözcük" ve "söz" terimleri birbirinden farklidirlar.  

Yine ayni Latince CONSPIRATUS sözcügü harf-be-harf "R-SOS-ANT-ICUP" șeklinde yeniden deșifre edildiginde Türkçe "eR SÖZü ANT IÇÜP" yani "erkekce ant içerek söz verme" yahut "anlașmaya sadik kalacagina dair yemin ederek söz verme" oluyor ki bu da birden fazla suikastcinin aralarindaki "anlașmayi" bir "antlașma" (yeminleșme) ile saglama baglama olayidir. Elbette ki bu gibi gizli ve haince yapilan bir planin bilinmemesini, etrafa sizdirilmamasini saglamak için her șeyden önce kișilerin kendi aralarinda bir söz birligine varmalari ve ayrica konuya sadik kalacaklarina dair ant içmeleri gerekir. Bu "Latince" sözcüge verilen anlamlardan birisi de budur.

Böylece, görülüyor ki bu sözde "Latin" sözcügü CONSPIRATUS her iki anlaminda da Türkçeden yapilmiș bir sözçükdür.  


2.   Bir de CONSPIRATI yahut CONSPIRATIORUM (conspirators) sözcügüne bakalim: 

2a.    CONSPIRATIORUM sözcügü harf-be-harf "SIR-ANT-ICUP-OROM" seklinde deșifre edildiginde "SIR-ANT-ICUP-EROM" (GIZLI ANT IÇUP ERUM), "gizlice yemin etmiș er") anlamli degimi buluyoruz. Bilindigi üzere SIR "gizli, kapali, örtülü, bilinmemesi gereken bilgi" anlamli bir sözdür ve yanlișlikla bașkalarina atfedilir. "ANT IÇMEK" "yemin etmek" demektir ve ERÜM (ERIM) "erkegim" anlamlidir. 

2b.    CONSPIRATIORUM sözcügü harf-be-harf "SUICA(s)T-IOPON-PR-RM" șeklinde deșifre edildiginde Türkçe "SUIKAST YAPAN BiR eRiM" degimini buluyoruz ki bu da "suikastci" bir kișiyi Türkçe olarak tanimliyor. CONSPIRATIOR sözcügünde oldugu gibi, bu Tuurkçe anlamda bu Latince sözcüge atfedilen ayri bir anlamdir, 

2c.    CONSPIRATIORUM sözcügü harf-be-harf "PIR-ATIOR-CONUS-M" șeklinde deșifre edildiginde, Türkçe    "BIR-ATIyOR-CANUZ" (AYNI-ATIYOR-CANUZ) anlamli bir degimdir ki bu da nefes alip veriși ayni olan, kalbi ayni atan bir grubu tanimliyor. 

2d.    CONSPIRATIORUM sözcügü harf-be-harf  "PIR-OTIOR-CANUS-M" șeklinde deșifre edildiginde , Türkçe    "BIR-ÖTÜYOR-CANUZ" (AYNI-ÖTÜYOR-CANUZ, yani "șarkiyi ayni șekilde söylüyor canlaruz") anlamli bir degimdir ki ayni șekilde üfleyen, ses çikaran veya șarki söyleyen bir grubu tanimliyor. Türkçede "ötmek" (șakimak) șarki söylemek demektir

2f.    CONSPIRATIORUM sözcügü harf-be-harf   "PIR-CONUSMATIR-O" șeklinde deșifre edildiginde, Türkçe        "BIR-KONUŞMATIR-O" (AYNI-KONUŞMATIR-O) anlamli degimdir ki ayni dilde ayni fikirleri konușan bir grubu tanimliyor. Dikkat edilmelidir ki bu tanimlamalarda geçen Türkçe "BIR" sözcügü hem "tek gövde halinde" hem de "ayni" anlaminda kullanilmiș. 

Görüldügü üzere, bu son üç açiklamalarda ki Türkçe tanimlamalari, anlam olarak, isterseniz ayni türküyü tek agiz gibi söyleyen bir musiki grubuna, yahut bir orkestrada aletlere ayni anda üfleyerek ayni sesleri çikaran müzisiyenlere, veya isterseniz gizli öldürücü bir plani hazirlayip gerçekleștirmek için tek gövde gibi davranan suikastci bir gruba tatbik edin, netice aynidir. Zira her üç halde de ortak çalișanlarin uyum ve anlașma içinde olmalari gerekir.  Her üç halde de hazirlanmiș bir planin tek kiși tarafindan yapilyormușcasina icra edilmesi șarti vardir.  Elbette ki bir cana kasdetmek için hazirlanmis suikastcilik ișinde, yapilmasi gereken davranișlar gizlilik içinde ve yeminli olarak icra edilmelidir.  


3.    Bunun gibi, Latince CONSPIRATIONIS sözcügü Ingilizce olarak "union; conspiracy, plot" yani "birlesme, suikast, gizli öldürme plani" șeklinde tanimlaniyor.       

Bu Latince CONSPIRATIONIS sözcügü de harf-be-harf "PIR-SOICAST-OINN" șeklinde yeniden dizildikte, Türkçe "BIR SUIKAST OYUNU" tanimlamasini buluyoruz ki bu da "conspiracy" kavraminin gerçek anlamda Türkçe tanimlamasidir.  Böylece bu Latince sözcükte yine Türkçeden yapilmiștir.

 
4.    Kavramin bu șekilde tanimlanmasini Ingilizce CONSPIRATORICALLY sözcügünde daha açik bir șekilde Türkçe olarak  görebilmekteyiz.  Şöyle ki:

4a.    CONSPIRATORICALLY sözcügü harf-be-harf "COC-IRTY-ANLASIPLR" șeklinde deșifre edildiginde Türkçe "GÖK ERTE ANLAŞIPLAR" (Gök Er (Tanri) inancinda anlașiplar) degimini buluyoruz ki bu da Latince sözcüge atfedilen ve yapilan gizli planin geregi suikastcilarin "aralarinda Tanri huzurunda anlașma yaptiklarini" Türkçe olarak tanimlamaktadir.  

4b.    CONSPIRATORICALLY sözcügü harf-be-harf "COY-IRC-ANTLASIPLAR" șeklinde deșifre edildiginde Türkçe "GÖY-ERCE ANTLAŞIPLAR" (Gök Tanri adini anarak  aralarinda yemin etmișler) anlamli degimini buluyoruz ki bu da sözcüge atfedilen "yemin etme yoluyla birleșme" anlamini Türkçe olarak tanimliyor. Türkçede "ant etme" ve "yemin etme" ayni anlamlidir.  ANTLAŞMA ise karșilikli "ant içmedir". 

4c.    CONSPIRATORICALLY sözcügü harf-be-harf  "CISLY-R-CANI-ALOPTOR" șeklinde deșifre edildiginde Türkçe "GIZLI ER CANI ALUPTUR" yahut "GIZLI ER CANI ALIŞTUR" degimini buluyoruz ki bu da sözcüge atfedilen "conspiracy" yani "suikast" kavramini tanimlar.  

Dikkat edilmelidir ki Türkçe "ANLAŞIPLAR" sözcügü ile "ANTLAŞIPLAR" sözcügü arasinda yalniz bir harf farki vardir.  Romanlarin yaptigi gibi Ingiliz dilcileri de Türkçenin bu özelliginden yararlanarak ayni sözcüge ayri anlamlari vermișlerdir. Bunun böyle yapilabilmesi kaynagin Türkçe olmasi sebebiyledir. Ama ne var ki bu Türkçe tanimlamalar yeniden kaliplastirilarak üretilen sözcügün içinde gizlenmiș ve görünmez olmușlardir.  


Bütün bu dil çakișmalarinin bize anlattiklari en azindan șunlardir:


*    Açikladiklarimiz Türkçenin ne muhteșem ve eșsiz bir dil oldugunun ve pek çok diger dillere kaynak oldugunun gerçek delilleri ve isbatlaridir.  Olasilikla denebilir ki Türkçe dünyanin en eski örnek dilidir. 

*    Türkçeyi kaçirarak günümüzde konușulan diger önde gelen dilleri Türkçeden geliștirenler bu gerçegi bilinçli șekilde gizlemișlerdir.  Bu yetmiyormuș gibi tarih boyunca gelișmiș Türk devletlerini her türlü hileli oyunlarla içinden ve dișindan yikip tarihten silinmelerini saglamișlardir.  Kendi kimligini yitiren Türk insanina, ve onunla beraber, çok eskiden beri onun gelistirmiș oldugu medeniyetine sahip çikmișlardir.  Böylece dünyaya medeniyet veren Türk adi anilmaz olmuștur.

*    Analizini yaptigim Latince ve Ingilizce sözcüklere verilen Türkçe kavramlari tanimlayan degimlerden alinmiș olușu, Türkçenin eski Grek ve Romanlar zamaninda bile ne mükemmel gelișmiș bir dil oldugunun isbatlaridir.   

*    Latince ve Ingilizce sözcüklere verilen Türkçeden alinmiș anlamlar, yeni diller türeten kișilerin Türkçeyi çok iyi bilen kimseler oldugunun delilidirler.  Hatta öyle ki bir sözcüge verilen çeșitli anlamlari birbirine çok yakin Türkçe sözcüklerden alip tek kelime içine yerleștirmeleri onlarin Türkçeye olan așinaliklarinin bir göstergesidir. Ayrica, denebilir ki Türkçe degimlerin içinde bașka anlamlarin da sakli oldugunu çok iyi bilmekteydiler. 

*    Bu arada büyük yapida olan bazi Latince ve Ingilizce sözcüklere "kök" diye adlandirilan, örnegin, CONSPIRO, CONSPIRE and CONSPIRACY gibi sözcükler, aslinda "kök" sözcükler olmayip, Türkçe sözlerden yapilandirilmiș CONSPIRATUS, CONSPIRATIO, CONSPIRATIONIS  ve CONSPIRATIONIS sözcüklerinin kesiilmiș ön kismidir.  Bunun böyle olușu bile ayrica bir dilcilik sahtekarligidir. 

*     Ezelden beri Türklere karși üretilen ve oynanan fitne fesat oyunlarinin bașinda gelenler, büyük olaasilikla kendilerini "dinci" diye gösteren gerçekte askeri, politik, dini, ekonomik fikirler ve hedefler üreten dini teșkilatlardaki kimseler olmuștur. 

*    Dikkat edilmelidir ki Avrupa dillerinin gizlice planli bir șekilde Türkçeden yapiliși olayi dahi Türkçeye oldugu kadar, hem Türklere ve hem de Türk medeniyetine karși girișilmiș bir "dilcilik suikasti" (conspiracy) olayindan bașka bir șey deyildir.  Bu olay son bir kaç bin senedenberi Türk diline, dinine, medeniyetine ve de insanina tatbik edilmektedir.  Örnegin, en son olarak Türklerden hirsizlanan Türk grubu güney dogu Anadolunun "KÜRT" adi ile adlandirilan ve kendilerine devamli șekilde "Tuurkten ayri kökenli olduklari" șeklinde akil hocaligi yapilan özbeöz "TURK" insanidir. Evet KÜRTLER HIRSIZLANMIS TÜRKLERDIR. "TÜRK" adi ile "KÜRT" adi kiyaslandiginda ikincisinin birincisinden yapildigi açikca görürlür. Bu da Türkleri bölmek için uydurulmuș çok sinsi bir DIL oyundur. Türkler kendilerine tatbik edilen bu çok sinsi bölme planinin varligindan haberleri bile olmamiș ve kendilerine satilan safsatalarin dogruluguna kandirilmișlardir. Türkiye Avrupa Birligine girdigi takdir de Türk dünyasinin yeniden tarihten silinme durumu er geç gerçekleșecektir. Bunun bilincinde olunmasi Türkler için hayati önemi haizdir!


Selam ve sevgi ile,

Polat Kaya

13/12/2007

      

Bülent Esinoğlu wrote:

Sn Polat Kaya,

İlginç bir değerlendirme yapmışsınız. “Nifak” sözcüğünü tersten okumak hiç aklıma gelmedi.

Ben bu sözcüğe conspiracy (gizli plan) sözcüğünden yola çıkarak gelmiştim. Bana daha çok örtülü ihanet kavramı yakın duruyor. Ama oradaki ihanet sözcüğü Türkçe değil.

Ben aslında teknik kökenli birisiyim.(mak.yük.müh) Öz Türkçe merakı emperyalizme karşı tutumumdan ötürüdür. Bu yolda fazla yol almış değilim. İngilizce ve Rusça öğreneceğim derken Türkçe öğrenemedim. Eğer onlar için harcadığım zamanı Türkçe için harcasaydım, iyi olurdu.

Selamlar sevgiler.

Bülent Esinoğlu

 

From: baldakituzum@yahoogroups.co.uk [mailto:baldakituzum@yahoogroups.co.ukOn Behalf Of Polat Kaya
Sent: Saturday, December 08, 2007 6:19 PM
To: baldakituzum@yahoogroups.co.ukPolat_Kaya@yahoogroups.com
Subject: [baldakituzum] Nifak

 

Sayin Bülent Esinoglu ve Degerli Arkadașlar,


Ilk yazinizda NIFAK sözcügü için şöyle dediniz: 
    

"Nifak Arapça, Türkçe karşılığını bulamadım. Geçimsizlik, anlaşmazlık gibi karşılıklar vermişler. Karşılamıyor. Nifak’ı içindekinin tersini yansıtma diye anlarsak doğru anlarız. (Örtülü ihanet)."


Bu görüşünüzde haklisiniz.  Sözcüklerin yapisi beni ilgilendirdiginden, siz dile getirdikten sonra, NIFAK sözcügü benim de dikkatimi çekti. NIFAK sözcügünün "geçimsizlik, anlaşmazlık" şeklinde olan tanimini ben yanliş buluyorum.  Fakat, "ara bozuculuk" tanimi ise NIFAK sözcügünün dogru tanimi olmalidir görü
șündeyim.  

Kavram alarak, "geçimsizlik", "anlaşmazlık" ve de "ara bozuculuk" üç ayri kavram olup ilk ikisi üçüncünün dogurdugu neticelerdendir. Elbette ki "geçimsizlik" ve "anlaşmazlık" illada "ara bozuculuk" dan dogmaz.  Iki dost ki
și aralarinda her hangi bir konuyu tartișirken aralarinda olan görüș farklarindan dolayi "anlaşamamazlık" içine girebilirler ve birbirlerine karși kullandiklari sözlerin dozuna göre aralarinda geçimsizlik, tartișma ve kavga bile bașlayabilir.  Halbu ki NIFAK kavraminda A ve B kișileri arasinda üçüncü bir C kișisinin "ara bozuculuk" tohumlarini atmasi gerekir. Bu C adli kiși her seyden önce A ve B yi sevmeyen, çekemeyen, yikilmalarini isteyen, sinsi, hilekar, iki yüzlü, sahtekar ve gerektiginde hem A'nin ve hem de B'nin yüzüne gülen, yaltaklanan, diger taraftan A ve B nin kötü günü için içinden yanip tutușan kara yürekli hain birisidir. A'nin ve B'nin birbirlerine düșman olup aralarinda kavga çikmasi ve hatta birbirlerini yok etmesi C'nin kendi çikarlari için yaptigi planlarin geregidir.

C ara bozuculugu nasil yapar? Genellikle, C A ve B arasinda yalan söz getirip götürmekle,  A ve B yi birbirine kar
și oynamakla, A ve B'yi ilgilendiren temelsiz bilgileri (disinformation) yaymakla, ve  benzer yollarla yapar.  Böylece, "ara bözuculuk" kavramin temelinde A ve B'yi bilinçli olarak yaniltma, kandirma ve yanliș düşünmeye ve hareket etmege yöneltme hilesi vardir.  Bașka bir degimle C nin maksadi, en azindan ya A nin yahut B nin, yahut ta her ikisinin kendilerini kendi arzulari ile bir uçuruma atmalarini saglamaktir.  

Bu durum kar
șisinda "NIFAK" sözcügü ile Türkçe "KANMA" ve "KANDIRMA" sözcügü arasinda bir dil baglantisi vardir. Bu durumu şu şekilde daha iyi görebiliyoruz:  NIFAK sözcügü "KANIF" şeklinde yeniden dizildiginde, yani tersinden yazildiginda, Türkçenin "KANIF" (KANIP) sözcügünü buluyoruz ki bu da Ärapca NIFAK sözcügünün Türkçeden yapilmiş oldugunun bir işareti ve belgesidir. Turkçe sözcüklerden ve sözlerden, onlari yeniden şekillendirme yoluyla, yeni sözcükler türetmek pek çok "dillerin" yapisinda ve geleneginde binlerce seneden beri olmuştur.   


Selam ve sevgilerle,

Polat KayaBülent Esinoğlu wrote:

Sn. İlgili,

İlginize çok teşekkür ederim. Bakıyorum artık “Nifak” sizi de ilgilendiriyor.

 Öyle bir  fitnenin içindeyiz ki bu fitnenin içinde ılımlı ve bağımlı İslam da var.

TÜSİAD’da var. Bölücü Kürtler de var. Üç düşman üç İsrail.

 Ama hepsinin arkasından Amerika’yı çekerseniz Türkiye güllük gülistanlık olur.

Bundan kurtulmak “için aydın namusuna ihtiyacımız var”.

Namuslu aydın, örgütlenip sorumluluk alandır.

Örgütsüz aydın, gevezedir, korkaktır,kişilikli gibi görünür kişiliksizdir.

Selamlar sevgiler.

Bülent Esinoğlu

From: baldakituzum@yahoogroups.co.uk [mailto:baldakituzum@yahoogroups.co.ukOn Behalf Of TEZKAN's GM
Sent: Friday, December 07, 2007 11:35 PM
To: baldakituzum@yahoogroups.co.uk
Subject: [ SPAM ] Re: [baldakituzum]

 

Hata! Dosya adı belirtilmemiş.

NİFAK...

 

Güncel Türkçe Sözlük'te Söz

[          ] [ARA]

nifak 
isim (nifa:kı) Arapça nif¥®

    Geçimsizlik, anlaşmazlık, ara bozuculuk:
       "Nifak unsurları her ikisinin iyi niyetlerinden yavaş yavaş, sinsi sinsi kendi çıkarlarına yararlanmasını bilecekti."- 
Y. K. Karaosmanoğlu.

Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

Birleşik Sözler

nifak tohumu

 

 

 

26 Eylül 2006'dan bu

Hata! Dosya adı belirtilmemiş.

 

 

 

----- Özgün İleti -----

Kimden: Bülent Esinoğlu

Kime: "Haberci Gazetesi"

Gönderme tarihi: 07 Aralık 2007 Cuma 17:08

Konu: [baldakituzum]

 

Değerli Dostlarıma,

Başarılar dilerim.

Nifak Ve İttifaksızlaştırma

Bülent Esinoğlu

    Nifak Arapça, Türkçe karşılığını bulamadım. Geçimsizlik, anlaşmazlık gibi karşılıklar vermişler. Karşılamıyor. Nifak’ı içindekinin tersini yansıtma diye anlarsak doğru anlarız. (Örtülü ihanet)

    Bizim gençliğimizde dini kültür donanımı olanlar “nifak” sözcüğünü ağızlarından düşürmezlerdi. İmanı zedeleyen tavır, davranış ve eylemlere karşı nifak sözcüğü çok kullanılırdı.

    Fethullah Gülen’in seri İman ve Nifak Tebliğ’leri oldu.

    Meğersem “içindekinin tersini yansıtma” öyle büyük ve gerçek bir meseleymiş ki yıllar sonra öğrendim. Nifak üzerine doktoralar yapılmış, tezler verilmiş. Batı “nifak” konusunda uzmanlaşmak için bilimden yararlanmış.

    Amerika devletler arasına nifak sokmak için psikolojinin bütün imkanlarından yararlanmış. Velhasıl psikolojik savaşın temel direği “nifak” olmuş.

Örtülü İhanet

    Komplolar dolu bir dünyada yaşıyoruz.

    Sırasıyla komplolar, arkasından propaganda, depolitizasyon ve kitleleri sindirme sistematiği altında kaldık.

    Stratejik ortağımızın stratejik düşmanlığı ile yaşamaya çalışıyoruz.

    Yaşı ellinin üzerinde olanlar hatırlayacaktır. Önce bir “soğuk savaşın” tezgahından geçtik. Soğuk savaşın kitleler üzerinde sindirici etkisi oldu. Aradan yıllar geçtikten sonra öğrendik ki Amerika NATO içine yerleştirdiği “Derin NATO” vasıtası ile suikastlar düzenliyor. İtalya da bu durum ortaya çıkınca, Amerikanın denetimindeki Derin NATO’ya Gladio demişlerdi.

Geçtiğimiz yıllarda Amerikan üst düzey yönetimlerinde de bulunmuş bir diplomat Poll Henze, Türkiye’de eskiden CIA vasıtası ile elde ettiklerimizi CIA’ ya gerek kalmadan halediyoruz demişti.

    Para vererek oluşturdukları sivil ihanet örgütleri ile yıllarca devlete karşı savaş verdiler.

    AB ve ABD parası ile siyaset yapan bir sürü dernek ve vakıflar var. Bunların temel görevi devlete karşı savaşmaktır. 22 Temmuz turuncu devrimi bunların eseridir. Darbe geliyor ha, demokrasi gider diyerek, kendileri sivil ihanet darbeleri tezgahladılar.

    İçeride atılan her bomba, yapılan her suikast biline ki CIA tarafından ülkemizi yalnızlaştırmak ve ittifak potansiyelini ortadan kaldırmak üzere tezgahlanmıştır.

    Amerikanın “ittifaksızlaştırma ve yalnızlaştırma” işini nifak sokarak yaptığını artık biliyoruz.

    Şimdilerde İran ve Türkiye arasına kama sokulmaya çalışılıyor. Bir taraftan “ılımlı ve bağımlı İslam” ı savunan Amerika, öte yandan laikliği İran’a karşı kullanabiliyor.

    İman ve Nifak Tebliğ’leri verenlerin İran ile aramıza sokulan nifaktan söz ettikleri yok.

    Münafıklar.

    2007-12-07, bulentesinoglu@gmail.com

     

sinoğlu

 

__._,_.___ 

^^

Bug?n hava g?zel,
Bug?n i?im i?ime s??m?yor,
Annemden mektup ald?m, 
Memlekette gibiyim.
              
          Cahit S?tk? Taranc?

^^


?yelikten ??kmak isteyenlerin bu durumu bildirecekleri adres: baldakituz@gmail.com