Re: [baldakituzum] Re: [MADDENIN SAKIMI KANUNU.. : Osman Cataloluk Beye yanit: 2

Dr. Osman Cataloluk Bey, 
 
 
2. Dediniz ki:
 
"GEN kelimesi İngilizce bile değildir! Ve Aslı GENE'dir." 
 
 
Polat Kaya:  Bu konuda yanlişsiniz. Önce şunu belirteyim: konumuz GEN sözcügünün "Ingilizce olup veya olmadigi" degil, GEN sözcügü ile Türkçe CAN ve KAN sözcüklerinin ilgili oldugunu göstermekdir. GEN Ingilizcede kullanilan bir sözcüktür. Böylece yine yanliş dal üzerinde cambazlik yapiyorsunuz. 
 
"GEN" sözcügü Ingilizce sözlükte "GENE" ve "GENUS" kaynakli oldugu ve "to be born, to become" yani "dogmak, olmak" anlamli oldugu bildirilmektedir, [Webster's Collegiate Dictionary, 1947, s. 416]. 
 
Herkesce bilinir ki canlilar "dogan, olan, yaşayan ve ölen" varliklardir. Hayvan ve bitkilerin dogurdugu "meyvesi" (bebegi, çiçegi, filizi, vs.) "dogan" ve "olan" CANLARDIR ve CANLILARDIR.     
 
Üstelik GEN, GENE, GENETIC, GENERATION ve bunlar gibi diger sözcükler hep birbiriyle ilgili sözcükler olup Ingilizce sözlüklerde yazilidir. Bu demektir ki bu sözcükler Ingilizcede var olan ve kullanilan kelimelerdir. Bati sözlüklerinde bu sözcüklerin Latince "GENS" ve "GENUS" sözcüklerinden kaynaklandigi belirtilir. Lütfen dikkat edin, Ingilizce GENE sözcügünün son "E" harfi, ne hikmet ise, dillendirilmez bile, yani "GEN" gibi söylenir. GENE sözcügü Türkçe "CANI" sözcügünün gizlice degiştirilmiş halidir.
 
Latince "GENUS" sözcügü: "birth, descent, origin; race, stock; family, house; descendant, sex; class, kind; species; variety, sort; fashion, manner, way" şeklinde tanimlanir, [Cassel Compact, 1962, p. 109].
 
Ayrica Latince "GENS"(GENTIS) sözcügü de "a clan; species of animals; descendant; people, tribe, nation" olarak tanimlaniyor, [Cassel Compact, 1962, p. 109].  Latince "GENUS" ve "GENS" sözcüklerinde "sex; class, kind; species; variety, sort" anlamlarini tanimlayan ikinci bir Türkçe sözcük daha vardir ki o da CANin "CINSINI" tanimlayan Türkçe "CINS" (Latince "GENS") ve Türkçe "CINSI" (Latince "GENUS") sözcükleridir. Bu haliyle bile bu Latince sözcüklerin kaynagi yine Türkçedir. Ama ne varki bu hirsizlanmiş ve saptirilmiş sözcükler dünyaya "Latincenin" mali olarak satilmişdir ve dünyada her kes bu yalana kanmiştir. 
 
Latince "GENITALIS" sözcügü: "belonging to birth, fruitful" şeklinde tanimlaniyor. "BIRTH" Türkçe "DOGUM" anlamlidir. Dogum yapma kavraminda ise bir CANDAN başka bir CAN dogar. Işte her kesin ne idügünü bilmeden kullandigi "GENETIC" kavrami da "CANIN" nasil oluştugunu, vs. inceleyen bir kavrama verilen bir addir ki asli Türkceden hirsizlanmiş ve şekil degiştirilmiş Türkçe sözlerdir. Bunun gibi, Latince "GENITALIS" sözcügü ise CANDAN başka bir CANIN yaratildigi ve de dogdugu yerdir ve onun da asli yine degiştirilmiş Türkçe tanimlamadir. 
 
Ingilizce "GENE" Türkçe "CANI" sözcügünün yozlaştirilmiş halidir. GENE diye bildirilen sözcük ise her yaratigin (CANIN) "CAN" olgusuna ait bilgileri dogal olarak bünyesinde taşiyan genetik (CAN EDICI, yani, CANI SEKILLENDIRICI BILGILERI bünyesinde saklayan) hücreler içi varliklara verilen ad oluyor. Böylece bütün bunlarin içinde, sizin ve sizin gibi milyonlarca başkalarinin da yanliş olarak bilmelerinin tersine, hep Türkçe "CAN" sözcügü ve onunla ilgili başka Türkçe sözcükler yer almaktadir.Latince "GENUS" sözcügünün bünyesinde "kaynak" (origin) anlamli başka bir Türk
 
 
 
çe sözcük daha vardir ki onu da şu şekilde görebiliyoruz: 
 
GENUS sözcügünü harf-be-harf "GUNES" şeklinde yeniden dizip Türkçe olarak okudugumuzda görüyoruz ki bu sözcük te Türkçe "GÜNEŞ" sözcügünden başka bir şey degildir.  Evet, GÜNEŞ her şeyin kaynagidir. Bunu kimse inkar edemez. Bunu Türklerin atalari çok açik bir şekilde görmüş ve onun için GÜNEŞI GÜN-TANRI diye algilamişlardir. Üstelik bu kavrami ta Orta Asyanin ALTAY ve TANRI daglarindaki kayalardan tutunda Anadolu daglarinin kayalarina kadar uzanan geniş bir alanda kayalara işlemişlerdir. Böylece GENUS sözcügünün kaynagi da her haliyle Türkçe CAN, CANDI, CINS, bileşik sözcüktur. Bunlari siz bilmiyordunuz. Ögrenmeniz için onlari da sizinle paylaştim. 
 
Durumu anlamaniza yardimci olabilir umuduyla, şimdi size bir başka Latince sözcügü daha tanitacagim. Bu sözcük Latince GENETRIX ve GENETRICIS şeklinde verilmekte ve Ingilizce "a mother" yani Türkçe "bir anne" olarak tanimlanmaktadir, [Cassell's Compact Latin-English ve English-Latin Dictionary, 1962, s. 109]. Bu Latince sözcük te "GEN" ve Türkçe"CAN" sözcügü ile çok yakindan ilgilidir. Bu Latince sözcük kolaylikla taniyabileceginiz Türkçe bir sözden yapilmiştir.  Şöyle ki: 
 
GENETRIX sözcügünü harf-be-harf "GEN-ETIR-X" ("GEN-ETIR-KiS) şeklinde yeniden dizilip Türkçe olarak okundugunda sözün Türkçe "CAN ETIR KIZ" (CAN EDIR KIZ, CAN ÜRETIR KIZ) anlamli söz oldugunu görüyoruz. "CAN EDIR KIZ" (CAN ÜRETIR KIZ) degimi "anne" kavraminin Türkçe olarak başka bir şekilde tanimlanmasidir. Bu görüşümüzün dogrulugunu kelimenin diger şekli olan Latince GENETRICIS isbatlamaktadir.  
 
Latince GENETRICIS sözcügünü harf-be-harf "GEN-ETIR-CIS" şeklinde yeniden temel sözcüklere ayirdigimizda, ve Latincede "C" harfinin çogu kere "K" sesi olarak okundugu gerçegini de hatirlayarak, ortaya çikan sözün Türkçe "CAN ETIR KIZ" (CAN EDER KIZ, CAN ÜRETIR KIZ) anlamli söz oldugunu görüyoruz ki bu "anne" kavraminin Türkçe olarak başka bir şekilde tanimlanmasidir.  
 
ANA (ANNE) bir "KIZDIR" ve KIZ Türkçe bir sözcüktür. KIZ olan ANA "CAN EDER" (CAN EDEN) bir yaraticidir, yani bir tanriçadir. Böylece ANA bebek üretirken, "ANA CANINDAN CAN ÜRETIR" ve "ONA ANA KANINDAN  KAN  VERIR, CAN VERIR".
 
Bu açiklamalarimda dikkat edilmelidir ki Latince sözdeki "GEN" Türkçe "CAN" sözünün degiştirilmiş halidir.  Zaten Ingilizce "G" harfi de bir nevi Türkçe "Ci" hecesiyle seslendirilmektedir ve Türkçe "Ce" harfinin degiştirilmiş halidir. Latince kelime içindeki ikinci "ETRI" parçasi ise Türkçe "EDIR" (EDER) sözü olup o da yozlaştirilmiştir. Kelimenin son "X" yahut "CIS" bölümü ise Türkçe "KIZ" sözü olup onu gizleyen uyduruk bir harf ve sözcük yapitidir. 
 
Ayrica, GENETRICIS sözcügü "GENI-CISTER" şeklinde Türkçe "CANI KIZDIR" (KIZ CANIDIR) degimi olup bir annenin cinsiyetinin kiz (kadin, dişi) oldugunu tanimlar. 
 
Böylece, görülüyor ki sözde "Latinceye" ait bu GENETRIX yahut GENETRICIS sözcügü gerçekte Türkçeden çalinmiş bir dil malzemesinden yapilmiş birden fazla anlamli bir sözcüktür.
 
Şimdi bir başka Latince sözcüge daha bakalim. Latince GENITOR veya GENITORIS (father) yani "baba" anlamlidir, [Cassell's Compact Latin-English ve English-Latin Dictionary, 1962, s. 109].GENITOR sözcügü "GEN-ITR-O" şeklinde Türkçe "CAN ETER O"(CAN EDER O) degimi olup bir babayi tanimlar. GENITOR sözcügü "GENI-RTO" şeklinde Türkçe "CANI ERTÜ"(CANI ERDI, ER CANIDI, CINSI ERKEKDIR) degimi olup bir babanin erkeklik cinsini tanimlar.GENITORIS sözcügü "GEN-ITISO-R" şeklinde Türkçe "CAN EDICI ER" degimi olup bir babayi (erkegi) tanimlar.GENITORIS sözcügü "GINSI-ERTO" şeklinde Türkçe "CINSI ERDÜ" degimi olup bir babanin cinsiyetinin erkek (er) oldugunu tanimlar.
 
En son olarak GEN (CAN) ile ilgili Latince GENTILICIUS (belonging to a particular gens, belonging to a particular nation), yani "belirli bir CAN grubundan olmak" yahut "bir ulusa ait olmak" anlaminda bir sözcük oluyor.GENTILICIUS sözcügü "GENSILICTI-U"" şeklinde incelendiginde Türkçe "CANCILIKTI O" degimi olup "her hangi bir kişinin belirli bir can grubuna ait oldugunu" tanimlar. Bunun başka şekilde tanimi "ULUSCULUKTU O", "AYNI CAN GRUBUNA AIT OLMAKTI O", "MILLIYETCILIKTI O" anlamli Türkçe tanimlamalardir. 
   
Bütün bunlarin anlami şudur:  Latince, Grekçe ve diger "Hint-Avrupa dilleri ve olasilikla pek çok başka diller henüz ortada yok iken Türkçe vardi ve Türkçe bir dünya dili idi. Musevi ve Isevi inançlari altinda gizli kapsamli din üreten gruplar hem Türkçeyi hirsizlayip ondan kendilerine diller ürettiler ve hem de Türk dünyasini tarihten silmeye ugraştilar ve pek çok Türk toplumlarinin adlarini degiştirerek tarihten sildiler. 
 
Bütün bunlari ben sizlerin dikkatine getirirken ve gerçek te bu iken, siz beni söylemediklerimle suçlamaya kalkişiyorsunuz. Ne büyük hata içinde oldugunuzun farkinda misiniz? 
 
Şimdi sizi bu söylediklerimi dogru şekilde okumaya, okuduklarinizi iyice düşünmeye ve de anlatmak istedigim kavrami dogru anlamaya davet ediyorum. Gün işigina çikardigim bu Türkçe sözlerin getirdigi aydinlaticiligin içinde yanliş olmadigimi delilleriyle gösterdim. Bunu sizin de görebilmeniz için gereken her türlü açiklamayi yaptim. 
 
Bütün bunlarin isiginda, hiç bir gerçege dayanmadan haksiz yere yaptiginiz karalamalardan ötürü özür dilemelisiniz. Ayrica, bilmediginiz bir konuda haddiniz olmadan, bizlere karşi susturma ve karalama oyunlarina girdiginizi de itiraf edip pişmanliginizi belirtmelisiniz. 
 
Hakkim olan bu istegi bu şekilde belirttikten sonra gerisini size terk ediyorum. Ve bir dost olarak derim ki en son söylemeniz gereken sözü tekrar tekrar düşünmeden hemen ön söz olarak söylemekten kaçinmalisiniz. Bu konuyu burada kapatirken şunu da tekrar etmekte yarar görüyorum:
 
TÜRKÇE KÖKÜ ONBINLERCE SENE GERIYE GIDEN TEK HECELI, EKLEMELI BIR DILDIR. Onun tek heceli ve her biri kendine özel anlamlar taşiyan sözcükleri Türkçe dilin temel taşlaridir. Nakişli bir duvarin tek tek seçilmiş tuglalardan örüldügü gibi, bu Türkçe temel sözcüklerin birbiriyle örülmesinden yeni sözcükler, tanimlamalar, cümleler, cümle topluluklari ve neticede kitaplar örülür. TÜRKÇE DÜNYADA KONUŞULAN  PEK ÇOK DILLERIN  KAYNAGI  OLMUŞTUR.
 
 
Devami Yanit-3 de.
 
 
Selamlar,
 
Polat Kaya
 
 
 
osman cataloluk wrote
 
 
ARKADAŞLAR HER ŞEYİ TÜRKÇE YAPACAZ DİYE DİLİ DE BERBAT
ETMEYİN!!
GEN kelimesi İngilizce bile değildir! Ve Aslı
GENE'dir. Bunun da TÜRKÇE İLE VE MÜRKÇE İLE YAKIN UZAK
ALAKASI DA YOKTUR!! GÜLÜNÇ OLMAYALIM. TÜRKÇE BİZİM
ASLIMIZDIR TAMAM AMA GAVURUN ASLI DEĞİLDİR! BUNU
SÖYLER İSENİZ KENDİNİZİ DE ÖTEKİLEŞTİRİYORSUNUZ
DEMEKTİR. M:KEMAL'İN BİRİLERİNİN KAYIĞINA BİNİP HER
ŞEYİN ASLI TÜRKÇEDİR DEDİKTEN SONRA BUNDAN JET HIZI
İLE GERİ DÖNÜP KAÇTIĞI DA VAKIA DIR ZİRA HER ŞEYİN
ASLI TÜRKÇE KESİNLİKLE DEĞİLDİR. O ZAMAN İLK DİLE GERİ
DÖNÜŞ YAPMAK LAZIMDIR Kİ BU TÜRKÇENİN SONUNU GETİRECEK
BİR YAHUDİ TEZİDİR!! DİKKAT!!! ZİRA İLK DİL ESKİ
ARAMİCENİN İLK HALİ OLARAK DÜNYADA BİLİNMEKTEDİR!!!
BİZ NE ARAMİYİZ NE DE ONUNLA KÖKENİMİZ VAR!!! BU
ZIRVALARDAN KURTULMAK LAZIMDIR!!!
BİR TARAFTAN TÜRKÇE İÇİN OSMANLICAYI BİLE BIRAKMAK
GEREKİR DİYENLER ŞİMDİ DAHA BERBAT UYDURMA KALIPLAR
İÇİNE SOKULMASIN UYANIN!!
Selam
dR.Osman