Arabca TEFERRUAT, Hellence LEPTOMEREIA ve aynı anlamlı bazı diğersözcüklerin yapısı hakkında:

 

Arabca TEFERRUAT, Hellence LEPTOMEREIA ve aynı anlamlı bazı diğersözcüklerin yapısı hakkında:

 

 

1.  Türkçede asırlardan beri kullanılan ve Türkçenin bir sözü olmuş Arabca TEFERRUAT sözünün dil yapısı hepimizi hayrete düşürecek bir nitelikdedir.  Şöyle ki TEFERRUAT sözünün harflerini  “UTAFERETR” şeklinde yeniden dizdiğimizde karşımıza çıkan sözcük Türkçe “ÖTEBERİDİR” sözüdür ki bu da TEFERRUAT sözünün Türkçe ÖTEBERİDİR sözünden yapılmış olduğunun ve bu sözün temeli olduğunun açık kanıtıdır.  Böylece Türkçe ÖTEBERİ (ayrıntı anlamlı) sözü TEFERRUAT kavramının tam karşılığıdır.  Bu analizden açıkca görülüyor ki bu Arabca sözcük bir Türkçe sözün değiştirilip, karıştırılıp, yeniden şekillendirilip ve sözde Arabcalaştırılmş halidir.  Yani, aynen Avrupa dillerinin kelime yapılarında olduğu gibi bunda da aynı işlem yapılmıştır!

 

Örnek olarak, Türkçe “Söz konusu vatan millet olunca gerisi teferruattır” ifadesinde ki TEFERRUATTIR sözü geride kalanların “öteberi, ıvır-zıvır, ufak-tefek ayrıntılar” olduğunu ifade ediyor!

 

 

2.  Hellencede LEPTOMEREIA sözcüğü İngilizce DETAIL sözcüğünün karşılığı olarak veriliyor.

 

LEPTOMEREIA sözcüğü “OTEPERILEMA” şeklinde deşifre edilip Türkçe olarak okunduğunda, karşımıza çıkan sözcük Türkçe “ÖTEBERİLEME” sözüdür ki bu da LEPTOMEREIA sözünün Türkçe ÖTEBERİLEME sözünden yapılmış olduğunun açık kanıtıdır. Ne ilgiçtir ki Türkçe “öteberi” sözünden bir de “ÖTEBERİLEMEK” şeklinde bir de “fiil” yaratmışlar ki ÖTEBERİLEME deyimi ancak böyle bir fiilden türetilmiş görünüyor.

 

Bu Hellence sözcüğün yapısında da, TEFERRUAT sözünde olduğu gibi, yine Türkçe ÖTEBERİ ve ayrıca onun bir türevini buluyoruz ki bu bir tesadüf neticesi olamaz.  Belli ki her iki sözcükte de bilinçli bir şekilde Türkçeden yapılandırma işlemi var!

 

 

3.  Latince PROSECUTUS sözcüğü “ayrıntılı olarak tasvir etme” (describe in detail) şeklinde veriliyor.  Latince PROSECUTUS sözcüğünün harflerini  “OTEPRUSU-SC” şeklinde yeniden dizdiğimizde, karşımıza Türkçe “ÖTEBERÜSܔ (AYRINTILARI anlamlı) sözü çıkıyor. Böylece, yine Türkçe ÖTEBERİ ve onun bir türevinin adını Latince sözcük içinde buluyoruz.  Bu da yukarıda bulduklarımızın doğruluğunu kanıtlıyor!

 

 

4.  Italyancada Ingilizce DETAIL karşılığı olarak PARTICOLAREGGIARE (particularize)  sözcüğü veriliyor.  PARTICOLAREGGIARE sözünün harflerini  “ARACI-OTEPERILAR-GG” şeklinde yeniden dizdiğimizde karşımıza Türkçe “ARACI ÖTEBERİCİLER” Türkçe tanımlaması çıkıyor.  Böylece, bu upuzun Italyanca sözcüğün de bir Türkçe deyimden yapılmış olduğu gerçeğini açık bir şekilde görüyoruz.  

 

5.  İngilizce DETAIL sözünün bir karşılığı PARTİCULAR olarak veriliyor.

 

İngilizce PARTİCULAR sözünün harflerini  “UTAPARICLR” şeklinde yeniden dizdiğimizde, karşımıza değiştirilmiş haliyle, Türkçe “ÖTEBERİCİLER” tanımlaması çıkıyor.  Böylece, bu İngilizce sözcük de yine Türkçe bir deyimden yapılmış olup “ÖTEBERİCİLER”  tanımlamasını içeriyor.

 

 

6.  İngilizce “DETAIL” sözcüğünün Fransızca “DETAILLER” (DETAILLIER) sözcüğünden geldiği sözlüklerde veriliyor.http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=Detail&searchmode=none . O takdirde DETAILLIER sözcüğünün yapısına da bakalım. 

 

Eski Fransızca DETAILLIER sözcüğü  “AIRILTEDE-L” şeklinde yeniden dizildiğinde karşımıza, değiştirilmiş ve yeniden dizilmiş haliyle Türkçe “AYRILTIDI” (AYRINTIDI) tanımlaması çıkıyor.  Böylece, bu sözde eski Fransızca dilinr ait olduğu iddia edilen sözcük de Türkçe “AYRILTIDI” (AYRINTIDI) deyiminden yapılmış olup “ÖTEBERİ” kavramını başka bir Türkçe sözle tanımlıyor. Dikkat edilmelidir ki İngilizce DETAIL sözcüğü de “DETAIL-LIER” sözcüğünün kesilmiş ön kısmıdır.  Böylece bu Fransızca sözcük de Türkçeden yapılmış bir sözdür!

 

Böylece, TEFERRUAT sözünde olduğu gibi, İngilizce “DETAIL” sözcüğü de Türkçe ÖTEBERİ (AYRINTI) sözünün karşılığıdır.

 

***

 

Bütün bu araştırmaların ve analizlerin gün gibi ortaya çıkardığı gerçek Arabca, Hellence, Latince, İtalyanca, İngilizce ve Fransızca sözcüklerinin ve olasılıkla pek çok diğer dillerin sözcüklerinin hepsinin geçmişte bilinçli şekilde Türkçe sözlerden yapılmış olduğu gerçeğidir. Türkçe, tek heceli ve eklemli bir dil olarak, “molekülcü” yapısı ile bir temel dil olup, diğer dillerin atası olan “BİRATA” (PROTO) ön dildir.  Bu analizlerden anlaşılan şudur ki çok eskilerden beri Türkçeden gizli ve kapalı kapılar ardında çeşit çeşit dil türetilmiştir. Burada kıyaslı olarak açıkladığım bu gerçeği bu tarafsız bilim yapan hiç bir bilge dilci kişi inkar edemez. Ayrıca dikkat edilmelidir ki, eski dünyadaki bazı grupların bu gibi gizli davranışları, eski Turan dünyasını bölüp bölüp her parçanın tepesine binerek sömürmek ve yok etmek amacıyla yapılmıştır ve çok da başarılı olunmuştur. Türkçe dil (söz) çok güclü bir aydınlanma aracı olduğu gibi, ne güclü ve gizli bir savaş aracı olduğu da gün gibi çok açıktır. Bu analizler, Türkçeyi “bilmez” gibi görünenlerin, gerçekte binlerce senedenberi, özel ve gizli çalışan dilcileri ile, Türkçeyi en inceliklerine kadar incelediklerinin ve Türkçeyi çok iyi bildiklerinin açıklanmasıdır!        

 

Herkese iyilikler dileklerimle,

 

Polat Kaya

 

04/11/2013